Screen Shot 2560 02 08 At 9.58.51 AM

1.เพิ่มระบบให้สามารถแก้ไข หมายเหตุการขายได้ ที่หน้า รายงาน > รายละเอียดการขาย

Screen Shot 2560-02-08 at 9.58.51 AM
2.เพิ่มการพิมพ์ใบเสร็จการขายแบบเต็ม(A4) สามารถเลือก ต้นฉบับ และ สำเนาได้

Screen Shot 2560-02-08 at 9.59.14 AM

 

Screen Shot 2560-02-08 at 9.59.47 AM