คุณสมบัติโปรแกรม POS2U

pos-easy-to-use

ทำการขายหน้าร้าน ให้เป็นเรื่องง่าย

ช่วยการขายหน้าร้านให้สะดวกและง่ายขึ้น ลดความผิดพลาดในการทำงาน ป้องกันการทุจริตของพนักงาน รายงานยอดขายแบบออนไลน์

 • รองรับขายหน้าร้านแบบ สแกนบาร์โค้ด หรือ สัมผัสหน้าจอ
 • ออกใบเสร็จขายแบบย่อ 80mm หรือแบบเต็ม a4
 • กำหนดราคาขายสินค้าได้ 5 กลุ่มราคา
 • ใส่ส่วนลดได้ ( % หรือ บาท ) และใส่ส่วนลดแบบรายชิ้น หรือทั้งบิลได้

จัดการสต๊อกสินค้า หมดปัญหาสต๊อกขาด/สต๊อกเกิน

ควบคุมสต๊อกของคุณให้ตรงมากยิ่งขึ้น เช็คสต๊อกได้ทันทีทุกที่ทุกเวลา พร้อมรายงานแจ้งสินค้าใกล้หมด

 • ดูสต๊อกสินค้าแบบออนไลน์
 • จัดการสต๊อกสินค้าแบบหลายสาขาได้
 • มีระบบเช็คสต๊อก ปรับสต๊อก และโอนสินค้าระหว่างสาขา
 • สามารถพิมพ์บาร์โค้ดสินค้าได้
pos-inventory-system
line-pos2u ติดต่อพนักงานขาย
pos-report-online

กำไร-ขาดทุน ดูได้ทุกที่ ทุกเวลา

รู้ผลประกอบการและวิเคราะห์ได้อย่างมืออาชีพ ดูรายงานออนไลน์ ได้ทันทีผ่านมือถือหรือแท็บเล็ต ได้ทุกที่ทุกเวลา

 • แสดงรายงาน แยกหรือรวมสาขาได้
 • รายงานยอดขาย รายวัน รายเดือน รายปี
 • รายงานสินค้าไหนขายดี และกำไร-ขาดทุน
 • รายงานสินค้าคงเหลือ และสินค้าใกล้หมดสต๊อก

มีข้อมูล เข้าใจลูกค้าของคุณมากขึ้น

จัดเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ ค้นหาข้อมูลง่าย และเข้าใจลูกค้าคุณมากขึ้น ด้วยรายงานการซื้อของลูกค้า

 • ระบบจัดการข้อมูลลูกค้า ค้นหาได้ง่าย
 • ตั้งราคาขายตามกลุ่มของลูกค้าได้
 • ดูประวัติการซื้อสินค้าของลูกค้า รายวัน รายเดือน รายปี
pos-customer
line-pos2u ติดต่อพนักงานขาย
ระบบจัดการพนักงาน

หมดห่วงเรื่องพนักงาน

ป้องกันการโกง ระบบจะช่วยดูการทำงานของพนักงานอย่างละเอียด รวมถึงยอดขายรายบุคคล กำหนดสิทธิ์การใช้งานพนักงาน

 • กำหนดสิทธิ์พนักงานขายหน้าร้าน
 • กำหนดสิทธิ์พนักงานสต๊อกหลังร้าน
 • กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงสาขา
 • ประวัติการแก้ไขข้อมูลสินค้า และประวัติสต๊อกเข้าออก

ระบบ POS2U

ช่วยให้คุณจัดการร้านค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบขายหน้าร้าน
ใช้งานบนเครื่องคิดเงิน Android ทันสมัยและมีความเสถียร สูง รองรับการใช้งานได้ทั้งแบบตั้งโต๊ะ หรือ ถือพกพาใช้งาน
google-play-pos2u
ระบบบริหารหลังร้าน
ใช้งานบนมือถือ หรือ คอมพิวเตอร์ แบบออนไลน์ บนเว็บเบราว์เซอร์ ข้อมูลจัดเก็บปลอดภัย 100% ไม่สูญหาย
line-pos2u ติดต่อพนักงานขาย

รายละเอียดโปรแกรม POS2U

ระบบขายหน้าร้าน

 • กดหน้าจอขายสินค้า
 • พิมพ์ค้นหาขายสินค้า
 • สแกนบาร์โค้ดขายสินค้า
 • ระบบแจ้งเตือน สแกนบาร์โค้ดไม่เจอสินค้า
 • พักการขาย
 • พิมพ์ใบพักการขาย
 • ใส่ข้อลูกค้าที่มาซื้อสินค้า
 • ระบุพนักงานขายในบิล
 • ระบุวิธีการชำระเงิน เงินสด บัตรเคดิต อื่นๆ
 • รองรับการชำระเงินลูกหนี้การค้า
 • เปิดปิดกะการขาย
 • โน้ตหมายเหตุการขาย
 • พิมพ์ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
 • แสดงส่วนลดและเงินทอน
 • เลือกโปรโมชั่นส่วนลด
 • เลือกส่วนลดรายบิล รายสินค้า หรือ ทั้งบิล
 • เลือกราคาขาย ตามกลุ่มราคาสมาชิก
 • ระบบเงินเข้า เงินออกจากลิ้นชัก
 • รายงานสรุปยอดขายสิ้นวัน
 • โน้ตท้ายบิล
 • โน้ตรายสินค้า
 • ยกเลิกบิลขาย / รับคืนสินค้า
 • ระบบขายของได้ปกติ ถึงแม้ไม่มีอินเตอร์เน็ต
 • รองรับการขายแบบน้ำหนัก ทศนิยม
 • รองรับการขายแบบจัดเซต
 • ระบุสินค้าแถมฟรี

โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย

 • สร้างสินค้าส่วนลด
 • กำหนดส่วนลดรายบิล รายชิ้น หรือ ทั้งบิล
 • สร้างโปรโมชั่น
 • ราคาขายตามกลุ่มลูกค้า
 • สร้างสินค้าแถมฟรี
 • จัดเซตสินค้าลดราคา

ระบบสต๊อกสินค้า

 • เพิ่ม แก้ไข สินค้าผ่านระบบ
 • รองรับการทำสต๊อกหลายสาขา
 • เพิ่มสินค้าหลายรายการด้วย Excel
 • แก้ไขสินค้าหลายรายการด้วย Excel
 • รองรับสินค้าทศนิยม ชั่งน้ำหนัก อาหารสด
 • รองรับสินค้าไม่มีสต๊อก ค่าส่ง ค่าบริการ
 • รองรับสินค้าที่มี Serial Number, IMEI
 • สร้างสินค้าแพ็ค/ลัง เช่น 1แพ็ค มี 6 ขวด
 • จัดเซตสินค้า
 • สร้างรหัสสินค้า
 • พิมพ์สติกเกอร์บาร์โค้ด A4
 • ตั้งค่าขนาดสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด
 • จัดหมวดหมู่สินค้า
 • ตรวจสอบจำนวนสินค้าคงเหลือ
 • ดูประวัติความเคลื่อนไหวสินค้า
 • แจ้งเตือนสินค้าใกล้หมด
 • คำนวณต้นทุนสินค้าแบบถัวเฉลี่ย
 • Export สินค้าออกเป็นรายงาน Excel
 • รองรับสินค้าหลายระดับราคาขาย
 • โอนย้ายสต๊อกสินค้าระหว่างสาขา
 • ระบบรับสินค้าเข้า เพิ่มจำนวนสต๊อก
 • ระบบเช็คจำนวนสต๊อกสินค้า
 • ระบบปรับจำนวนสต๊อกสินค้า

เอกสาร การซื้อ การขาย

 • ใบเสนอราคา
 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
 • ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ A4
 • ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้
 • ใบคืนสินค้า/ใบลดหนี้
 • Export ภาษีขาย รูปแบบ Excel
 • ใบรับสินค้าเข้า
 • ใบโอนสินค้า
 • ใบปรับสต๊อกสินค้า

รายงาน

 • รายงานการขายรายวัน, รายเดือน, รายปี
 • รายงานสินค้าขายดี
 • รายงานการขายเทียบรายสาขา
 • รายงานการขายรายชั่วโมง
 • รายงานการขายรายวัน จันทร์-อาทิตย์
 • รายงานการขายตามลูกค้า
 • รายงานเปิดปิดกะการขาย
 • รายงานสรุปลูกหนี้ค้างจ่าย
 • รายงานความเคลื่อนไหวสินค้า
 • รายงานการขายตามวิธีการชำระเงิน
 • รายงานการขายตามพนักงาน
 • รายงานการขายตามหมวดหมู่สินค้า
 • รายงานภาษีขาย
 • รายงานการยกเลิกบิลขาย
 • รายงานการคืนสินค้า จากการขาย
 • รานงานสรุปสินค้าคงเหลือ
 • รายงานแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมด

ตั้งค่าพื้นฐาน

 • ข้อมูลร้านทั่วไป
 • ตั้งค่าสาขา
 • ตั้งค่ารูปแบบพิมพ์ใบเสร็จ
 • ตั้งค่าเอกสาร โลโก
 • ตั้งค่ากลุ่มราคาขาย
 • ตั้งค่าบาร์โค้ด
 • ตั้งค่าวิธีการชำระเงิน
 • ตั้งค่าจุดขายหน้าร้าน POS

บริหารจัดการ

 • จัดการพนักงาน
 • จัดการลูกค้า
 • จัดการผู้จัดจำหน่าย
 • กำหนดสิทธิ์พนักงานขายหน้าร้าน
 • กำหนดสิทธิ์พนักงานสต๊อกหลังร้าน