การรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 • สินค้ารับประกันการใช้งาน 1 ปี หากสินค้าเสียภายใน 7 วัน เปลี่ยนเครื่องให้ใหม่
 • การรับประกันนี้ เฉพาะกรณีที่ความเสียหายนั้นเกิดจากขั้นตอนการผลิตสินค้าจากโรงงาน หรือ ความเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง เท่านั้น
 • กรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากขั้นตอนการผลิตสินค้าจากโรงงาน แล้วมีการใช้งานไประยะหนึ่งแล้ว จะต้องเป็นการใช้งานสินค้าตามปกติ ตามคู่มือ อย่างถูกต้อง เท่านั้น
 • ฟรี ค่าตรวจอุปกรณ์
 • ฟรี ค่าซ่อมอุปกรณ์ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และ อะไหล่ ที่เสีย หรือ ทำหาย)
 • ฟรี ค่าส่งเครื่องกลับคืนลูกค้า (ลูกค้ารับผิดชอบค่าส่งเข้าศูนย์บริการด้วยตนเอง)
 • กรณีเครื่องสกปรก / มีแมลงทำรัง / สายไฟขาด หรือมีร่องรอยการแทะ แกะ ชำรุด ทางลูกค้าเป็นคนรับผิดชอบค่าทำความสะอาดและค่า อุปกรณ์ด้วยตนเอง
 • ระยะเวลาดำเนินการซ่อม 7-14 วันทำการ

ความเสียหายที่อยู่นอกเหนือเงื่อนไขการรับประกัน

 • มีสภาพภายนอกที่เกิดจากการใช้งานที่ผิดปกติ ได้แก่ ไหม้, แตก, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ หรือ มีรอยขูดถลอก เป็นต้น
 • มีสภาพที่เกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น รอยคราบสนิม, คราบอ๊อกไซด์, คราบน้ำ, คราบน้ำมัน เป็นต้น
 • สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก, ไฟเกิน, ฟ้าผ่า เป็นต้น
 • สินค้าเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว ฯลฯ
 • สินค้าเสียหายจากภัยเนื่องจากแมลงสัตว์ต่างๆ
 • สินค้าเสียหายจากภัยเนื่องจากสงคราม การจลาจล หรือถูกโจรกรรม
 • การใช้สินค้าผิดวิธี มีการแก้ไขก่อนได้รับอนุญาต เกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า มีร่องรอยการเปิดแกะ หรือร่องรอยการซ่อมที่ไม่ได้รับการ แต่งตั้งจากแบรนด์
 • ไม่รวมค่า ชิ้นส่วน หรือ อุปกรณ์ ภายในและภายนอก ที่เสีย หรือ ทำหาย (ยกเว้นค่าซ่อมและอะไหล่สำหรับอาการเสียที่เกิดจากซอฟแวร์)
 • ทางบริษัทฯ ไม่ให้การรับประกันสินค้าที่มีรอยปากกาใดๆ เขียนลงบนตัวสินค้า และไม่สามารถลบออกโดยไม่ส่งผลต่อสาระสำคัญบนตัว สติ๊กเกอร์ หรือสินค้า

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและค่าใช้จ่ายนอกเหนือระยะเวลาประกันเป็นดังนี้

 • ค่าตรวจเครื่อง 500 บาท
 • ค่าซ่อมเครื่อง 300 บาท
 • ค่าบริการรับ-ส่งเครื่องกรุงเทพฯ และปริมณฑล 1,000 บาท สำหรับต่างจังหวัดสามารถสอบถามราคา ได้จากศูนย์บริการ แอดไลน์ @pos2u