[ระบบหลังร้าน] ตั้งค่าสิทธิ์ของ user – เปิด/ปิดการเข้าถึงสาขาต่างๆ

POS2U นั้นมีส่วนของการตั้งค่าสิทธิ์หลายรูปแบบ ให้เลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมของแต่ละร้านค้า สำหรับการตั้งสิทธิ์ส่วนนี้จะแนะนำการเปิด/ปิดสิทธิ์ การเข้าถึงสาขาต่างๆ ว่าจะเปิดให้ผู้ใช้งานเข้าถึงสาขานั้นได้หรือไม่ โดยสิทธิ์จะถูกผูกไว้กับชื่อ User Login ที่ใช้เข้าระบบหลังร้าน ดังนั้นหากตั้งสิทธิ์ผูกกับ User ใดไว้ จะทำให้ User นั้นสามารถ Login ได้เฉพาะสาขาที่ตั้งเลือกไว้เท่านั้น   วิธีการเข้าค่าสิทธิ์ของ user - เปิด/ปิดการเข้าถึงสาขาต่างๆ 1. ไปที่ "ตั้งค่าระบบ" 2. เลือกเมนู "User Login" 3. ในหน้…

Read More

[ระบบหลังร้าน] ตั้งค่าสิทธิ์ของ user – เปิด/ปิดการเข้าถึงเมนูต่างๆ

POS2U นั้นมีส่วนของการตั้งค่าสิทธิ์หลายรูปแบบ ให้เลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมของแต่ละร้านค้า สำหรับการตั้งสิทธิ์ส่วนนี้จะแนะนำการเปิด/ปิดสิทธิ์ การเข้าถึงเมนูต่างๆ ว่าจะเปิดให้ผู้ใช้งานเข้าถึงเมนูนั้นได้หรือไม่ โดยสิทธิ์จะถูกผูกไว้กับชื่อ User Login ที่ใช้เข้าระบบหลังร้าน ดังนั้นหากตั้งสิทธิ์ผูกกับ User ใดไว้ User นั้น ไม่ว่าจะเข้าระบบหลังร้านสาขาใดก็ตาม ก็จะถูกจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงเมนูนั้นในระบบหลังร้านเหมือนกันหมดทุกสาขา   วิธีการเข้าค่าสิทธิ์ของ user - เปิด/ปิดการเข้าถึงเมนูต่างๆ 1. ไปที่ "ตั…

Read More

การกำหนดสิทธิ์ของพนักงานในเครื่องขายหน้าร้าน

     เครื่องขายหน้าร้านของ POS2U ค่าเริ่มต้นจะสามารถตรวจสอบข้อมูลการขายเบี้องต้นได้ ทำให้สะดวกในการจัดการของเจ้าของร้าน แต่ในบางกรณีนั้น เจ้าของร้านไม่ได้เป็นผู้ขายเอง ให้พนักงานเป็นผู้ขาย,ดูแลแทน จึงอาจมีข้อมูลการขายบางอย่างที่ไม่ต้องการให้พนักงานทราบหรือสามารถทำได้ ดังนั้นการกำหนดสิทธิ์จึงเป็นการป้องกันการเข้าถึงได้ ซึ่งทางระบบ POS2U จะมีส่วนนี้ผ่านการกำหนดสิทธิ์ที่ผูกไว้กับเลข pin เข้าระบบ โดยมีหลักการว่า ค่าสิทธิ์การเข้าถึงเมนูนั้น จะผูกไว้กับหมายเลข PIN หรือหมายเลขพนักงานนั่นเอง เมื่อมีการต…

Read More

แนะนำ การลงทะเบียน Google Play

การลงทะเบียน Google Play App ระบบการขายหน้าร้านของ POS2U เป็นการทำงานผ่านระบบ Android ดังนั้น เพื่อให้ POS2U มีการอัพเดทเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด จึงจำเป็นต้องมีการลงทะเบียน Google Play ด้วยบัญชีอีเมล์ของ Gmail เอาไว้ในเครื่องด้วย จึงจะสามารถอัพเดทได้ ซึ่งจะมีขั้นตอนง่ายๆ ในการทำดังนี้ 1. เตรียมบัญชี E-mail ของ Gmail เอาไว้ใช้ในการลงทะเบียน ( หากยังไม่เคยสร้าง สมารถสมัครได้ที่นี่ https://shorturl.asia/K5dPE ) 2. เข้าไปที่แอพ Google Play หรือ Play Store 3. กรณียังไม่ลงทะเบียน จะพบปุ่มให้กด "ลงชื่อเ…

Read More

การตั้งค่าภาษาของเมนู เป็น ไทย/อังกฤษ

การตั้งค่าภาษาของเมนู เป็น ไทย/อังกฤษ ในส่วนของเมนู pos2u จะสามารถรองรับการแสดงผลได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งในส่วนเครื่องขายหน้าร้าน และระบบเครื่องหลังร้าน โดยจะสามารถตั้งค่าได้ในรูปแบบต่างๆดังนี้ 1. การตั้งค่าเปลี่ยนภาษากับสาขาโดยตรง ( มีผลกับเมนูในระบบหลังร้าน ) การตั้งค่าภาษาของสาขาในรูปแบบนี้ จะเป็นการตั้งค่าให้ทุก user ที่เข้าสาขาที่ตั้งไว้ เห็นเป็นเมนูภาษานั้นๆ เช่น กรณีสาขาที่ 1 ตั้งค่าเมนูเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็น user1 , user2 ฯลฯ เมื่อเข้าสาขาที่ 1 จะเห็นเป็นเมนูภาษาอังก…

Read More

วิธีการตั้งค่า รับการแจ้งเตือนจากเว็บเซอร์วิสผ่านทาง LINE

วิธีรับการแจ้งเตือนจากเว็บเซอร์วิสผ่านทาง LINE เป็นบริการที่รับข้อความแจ้งเตือนจากระบบ POS2U เข้าผ่าน LINE ของผู้ใช้โดยตรง ซึ่งในปัจจุบันจะมีการแจ้งเตือนผ่านข้อความด้วยกัน 4 รูปแบบ คือ แจ้ง เปิด/ปิดการขาย แจ้ง ยกเลิกบิล แจ้ง คืนสินค้า แจ้ง ลบสินค้า และอาจมีข้อความแจ้งอื่นๆ เพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งลูกค้า POS2U สามารถตั้งค่าให้แจ้งเตือนข้อความได้ทั้ง LINE ส่วนตัว หรือ กลุ่ม LINE ที่ต้องการ โดยเริ่มต้นการใช้งานตามขั้นตอนดังนี้   1. การลงทะเบียนอีเมล์ใน LINE ตรวจสอบว่า LINE ที่ใช้งาน ได้มีการลงทะเ…

Read More

Chapter 5 Selling products through POS2U’s application

Selling products through POS2U application This step is 3 of 4 basic POS2U steps Add product information >> Goods Receipt >> Selling >> View sales report The sale of goods is called "Storefront system" make a transaction on a point of sale device ( POS, Android tablet, Android smartphone) through POS2U application It can help facilitate sales that main features are : 1. A touch screen, space-saving 2. Can be sold at any time even if there is no internet signal in some periods. …

Read More

ตอนที่ 1 เข้าใช้งานระบบหลังร้าน POS2U App

การเข้าใช้งานระบบหลังร้าน 1. เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการสร้างร้านเสร็จ จะให้ข้อมูลในการเข้าระบบในส่วนของหน้าร้าน และหลังร้านมา ให้เปิดลิงค์เว็บไซต์ในระบบหลังร้านผ่าน google chrome 2. ให้ copy ลิ้งค์ระบบหลังร้านจากเจ้าหน้าที่ มาเปิดด้วยโปรแกรม google chorme จากนั้นใส่ user กับ password ที่ให้มา และเลือกสาขาที่ต้องการจัดการ (กรณีมีหลายสาขา) 3. เมื่อใส่ถูกต้องจะเข้าไปในระบบหลังบ้าน 4. ในกรณีเข้าไม่ได้ จะมีการแจ้งเตือนให้ทราบ ซึ่งจะมีด้วยกัน 3 รูปแบบหลักๆ คือ - แจ้งว่า "หน้านี้แสดง เพราะ Link เข้าระบบ…

Read More

ตอนที่ 7 การตั้งค่าเครื่องขายหน้าร้าน POS2U App

การตั้งค่าเครื่องขายหน้าร้าน POS2U App ส่วนนี้จะเป็นการแนะนำฟังก์ชั่น ของ POS2U App เพิ่มเติม นอกจากเหนือจากการใช้ขาย เพื่อให้ผู้ใช้ ทราบถึงฟังก์ชั่นต่างๆ ที่รองรับ และสามารถครวจสอบปัญหาเบี้องต้นได้ด้วย หน้าตาสถานะปกติพร้อมขาย จะแบ่งเป็นส่วนที่สำคัญๆ ดังนี้ 1. ปุ่มเข้าเมนูตั้งค่า 2. ส่วนของการขาย 3. ปุ่มเมนูเพื่อพักการขาย, คืนสินค้า   เมนูตั้งค่า 1. แสดงข้อมูลเครื่อง  ส่วนนี้จะเป็นการแสดงข้อมูลทั่วไปของเครื่องนี้ ใช้ในการระบุเครื่องกับรายงาน และการตั้งค่า A. ชื่อบริษัท B. ชื่อเครื่อง C. ชื่…

Read More

ตอนที่ 6 การดูรายงานการขาย

การดูรายงานการขาย ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายจาก 4 step พื้นฐาน ของ POS2U ได้แก่ เพิ่มข้อมูลสินค้า >> รับสินค้าเข้า >> การขายสินค้า >>  ดูรายงานการขาย การดูรายงานการขาย จะช่วยให้ทราบว่ามีผลประกอบการเป็นอย่างไร เห็นต้นทุน กำไร จากการขายได้ชัดขึ้น และช่วยในการวางแผนธุรกิจในอนาคตได้ดีขึ้น ทั้งนี้ ระบบ pos2u จะมีรายงานหลากหลายรูปแบบให้ใช้ตรวจสอบและดูข้อมูล ในคู่มือนี้จึงจะเป็นการแนะนำการดูรายงานเบี้องต้น ที่จะมีโอกาสใช้งานบ่อยๆให้ทราบก่อน 1. รายงานการขาย ของเครื่องขายหน้าร้าน เป็น…

Read More