ตอนที่ 5 การขายสินค้าผ่าน POS2U App

การขายสินค้าผ่าน POS2U App ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ 3 จาก 4 step พื้นฐาน ของ POS2U ได้แก่ เพิ่มข้อมูลสินค้า >> รับสินค้าเข้า >> การขายสินค้า >>  ดูรายงานการขาย สำหรับการขายสินค้า ทางเราจะเรียกว่า "ระบบหน้าร้าน" ซึ่งทำรายการบนอุปกรณ์เครื่องขายหน้าร้าน ( เครื่อง POS, แท็บเล็ต Android ) ผ่านแอปพลิเคชั่น pos2u ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการขาย โดยมีคุณสมบัติหลักได้แก่ 1. เป็นระบบทัชสกรีน ประหยัดพื้นที่ได้ 2. สามารถขายได้ตลอดเวลา แม้จะไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตในบางช่วง ( ข้อมูลจะถูกเก็บ…

Read More

ตอนที่ 4 รับสินค้าเข้าระบบ POS2U App

การรับสินค้าเข้าระบบ ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ 2 ของพื้นฐานการทำงานของระบบ pos2u ที่จะมีด้วยกัน 4 step พื้นฐานคือ เพิ่มข้อมูลสินค้า >> รับสินค้าเข้า >> การขายสินค้า >>  ดูรายงานการขาย เมื่อสร้างฐานข้อมูลสินค้าเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การรับสินค้าเข้า โดยจะมีผลทำให้ระบบได้มีการคำนวณถึงจำนวนสินค้าที่มีอยู่ในสต๊อก การคำนวนราคาต้นทุนสินค้า ดังนั้น เมื่อมีการซื้อสินค้าเข้าร้านเมื่อไหร่ ให้ทำรับสินค้าเข้าในระบบด้วย 1. วิธีการรับสินค้าเข้าระบบ 1.1) ให้ทำผ่านระบบหลังร้าน เมนู "กา…

Read More

ตอนที่ 3 เพิ่มฐานข้อมูลสินค้าในระบบ POS2U App

เพิ่มฐานข้อมูลสินค้าในระบบ POS2U App ขั้นตอนพื้นฐานการทำงานของระบบ pos2u จะมีด้วยกัน 4 step พื้นฐานคือ   เพิ่มข้อมูลสินค้า >> รับสินค้าเข้า >> การขายสินค้า >>  ดูรายงานการขาย ในขั้นตอนนี้จะเป็นการแนะนำขั้นตอนการเพิ่มสินค้าในระบบ เพื่อให้ระบบทราบและจดจำได้ว่า ในร้านมีรายละเอียดสินค้าอย่างไรบ้าง ซึ่งจะทำเฉพาะตอนสร้างระบบเป็นครั้งแรก หรือมีการเพิ่มสินค้าชนิดใหม่เพียงเท่านั้น แล้วระบบจะจดจำลงในฐานข้อมูลไปตลอด จนกว่าจะมีการแก้ไขใหม่อีกครั้ง 1. วิธีการเพิ่มข้อมูลสินค้า เมื่อมีสิ…

Read More

การสร้างข้อมูลพนักงานร้าน

     การสร้างข้อมูลพนักงาน จะสามารถสร้างได้หลายรายชื่อไม่ได้จำกัดจำนวน ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์กว้างๆได้ดังนี้ ระบบหน้าร้าน - รหัสพนักงานจะถูกใช้เป็นหมายเลข PIN เป็นเลข 4 หลักก่อนเข้าหน้าจอขาย เพื่อเป็นการระบุชื่อผู้ขายและยอดขายที่เกิดขึ้น ระบบหลังร้าน -  ชื่อพนักงานขายในใบเสนอราคา ( ต้องเลือกใส่รายชื่อเอง ), ชื่อผู้ขายในบิลขายในระบบหลังร้าน( ต้องเลือกใส่รายชื่อเอง ), การคำนวณค่าคอมมิชชั่นการขาย ในรายงานการขายตามพนักงาน, การกำหนดค่าสิทธิ์ต่างๆ ของพนักงานแต่ละคน ที่จะเห็นบนเครื่องขายหน้าร้าน ด…

Read More

การเพิ่มฐานข้อมูลสินค้าในระบบ

เพิ่มฐานข้อมูลสินค้าในระบบ POS2U App ในตอนแรก ระบบจะยังไม่มีข้อมูลสินค้าอยู่ในฐานข้อมูล รวมถึงเวลามีสินค้าใหม่ที่ต้องการนำมาขาย ดังนั้นผู้ใช้งานจึงต้องเพิ่มข้อมูลสินค้า จึงจะทำให้ระบบสามารถหาข้อมูลสินค้าเพื่อใช้ในการขายได้ ในส่วนนี้จึงเป็นการแนะนำขั้นตอน วิธีการนำข้อมูลสินค้าเข้าระบบ POS2U 1. ให้เข้าระบบ "หลังร้าน" แล้วไปที่ "สินค้าคงคลัง >> รายการสินค้า" 2. จากนั้นทำการเพิ่มข้อมูลสินค้า ให้กดที่แท็บ "เพิ่มข้อมูล" รายละเอียดความหมายแต่ละช่อง ดูได้ที่ https://www.pos2u.com/2021/04/12/produc…

Read More

วิธีการใส่โลโก้ร้านค้าลงในใบเสร็จ

ระบบ POS2U รองรับการใส่โลโก้ร้านค้า ลงในใบเสร็จ ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้ 1. เข้าระบบหลังร้าน 2. เลือกเมนู "ตั้งค่าระบบ" 3. เลือกเมนู "ตั้งค่าพื้นฐาน" 4. เลื่อนลงมา ดูที่หัวข้อ "ตั้งค่าเอกสาร" 5. ที่ช่อง "รูปภาพโลโก้" ให้ทำการเลือกไฟล์รูปที่จะใช้ทำเป็นโลโก้ ( รองรับนามสกุลไฟล์รูปเป็น gif, png ,jpg, jpeg, heic, heif เท่านั้น ) 6. รูปที่ใส่ในช่องโลโก้หัวข้อ "บริษัท" โดยรูปนี้จะถูกนำไปใช้กับใบเสร็จแบบเต็ม 7. รูปที่ใส่ในช่องโลโก้ "ใบเสร็จอย่างย่อ" แนะนำให้ใช้รูปที่เป็นสีขาวดำเท่านั้น (ฺBlack&White) …

Read More

การทำใบเสนอราคา

  ใบเสนอราคา คือ เอกสารที่ร้านค้าออกให้กับผู้ซื้อ เพื่อให้ผู้ซื้อพิจารณาราคาสินค้าหรือบริการ รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ก่อนตัดสินใจซื้อ โดยจะมีข้อมูลสินค้าหรือบริการ เงื่อนไขการจัดทำ หรือจัดส่ง ระยะเวลาเครดิต และหมายเหตุสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขาย หรือการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าใช้ตัดสินใจซื้อได้ ซึ่งระบบของ POS2U นั้น มีระบบรองรับการออกใบเสนอราคาอยู่ ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้   การเปิดสิทธิ์เข้าเมนูฟังก์ชั่นใบเสนอราคา สิทธิ์เข้าเมนูใบเสนอราคา จะสามารถปรับแต่งได้จากสิทธิ์ของ user ทำให้สามารถควบคุมไ…

Read More

วิธีการติดตั้ง anydesk เพื่อรีโมตควบคุมเครื่อง POS

ให้เปิดแอพ Play store แล้วทำการค้นหาด้วยชื่อ Anydesk จากนั้นจะเห็นแอพชื่อ “AnyDesk Remote Control” ให้ทำการกดติดตั้ง ในกรณีเป็นเครื่องยี่ห้อ sunmi ให้ทำการค้นหาแอพใน "Play store" ด้วยชื่อ “Anydesk control plugin (ad1)” แล้วทำการติดตั้ง , ในกรณีเป็นเครื่องยี่ห้อ imin ให้ทำการเปิดแอปที่ชื่อ "App Store" แล้วค้นหาด้วยชื่อ "Anydesk AD2 Control Plugin" จากนั้นให้กด Download เพื่อติดตั้งแอพ ในระหว่างการติดตั้งทั้ง 2 แอพ หากมีหน้าต่างแจ้งเตือน ให้กดตกลงหรือยินยอมทั้งหมด หลังจากติดตั้งตั้งเสร็จ ให้ไปที่ …

Read More

ตอนที่ 2 การตั้งค่าพื้นฐานในระบบก่อนการใช้งาน POS2U App

การตั้งค่าพื้นฐานในระบบก่อนการใช้งาน  1. ตั้งค่าระบบสาขา เข้าเมนู "ตั้งค่าระบบ >> จัดการสาขา" 1.1) เลือกสาขาที่ต้องการตั้งค่า แล้วกดปุ่ม "สาขา" 1.2) ให้ใส่ข้อมูลรายละเอียดร้านค้าให้ครบ ดังนี้ - รหัสสาขา = ให้ใส่เลขสาขา ในกรณีที่บริษัทไม่มีเลขสาขา แนะนำให้ใส่เลข 001  ไล่ไปในแต่ละสาขา (จำเป็นต้องใส่) - ชื่อบริษัท / ร้านค้า = ใส่ชื่อบริษัท และชื่อสาขาที่ช่องนี้ในกรณีที่มีสาขา (จำเป็นต้องใส่) - ชื่อสาขา = ใส่ชื่อสาขา - หมายเลขผู้เสียภาษี = ใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษี - ที่อยู่ = ใส่ที่อยู่ - เบอ…

Read More