คู่มือ เริ่มต้นใช้งาน POS2U Application (บทนำ)

หลักการทำงาน การทำงานของ POS2U Application นั้น จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วน ระบบหน้าร้าน และ ระบบหลังร้าน ซึ่งจะมีลักษณะต่างกันดังนี้ ระบบหน้าร้าน - จะเป็นระบบที่ใช้ในส่วนของการจัดการเรื่องการขายที่หน้าร้านเป็นหลัก สแกนสินค้าเพื่อคิดเงินได้, ปริ้นใบเสร็จย่อได้ และสามารถทำขายได้แม้ในขณะนั้นสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ดี ( ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในเครื่องก่อนจนกว่าจะมีสัญญาณ จึงจะส่งข้อมูลเข้าไปเก็บในระบบส่วนกลาง ) ทำงานผ่านระบบ app POS2U บนเครื่อง android ระบบหลังร้าน - จะใช้อินเตอร์เน็ตในการดึงข้อมูลจากส่ว…

Read More

คู่มือ การตั้งค่าใบเสร็จ

ระบบ POS2U นั้นลูกค้าสามารถใส่ข้อมูลที่ปรากฏในใบเสร็จได้ด้วยตนเอง โดยการเข้าไปตั้งค่าที่ระบบหลังร้าน ซึ่งมีรายละเอียดการตั้งค่า ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 1. การเข้าเมนูการตั้งค่าข้อมูลสาขา/ใบเสร็จ ขั้นตอนนี้ เป็นวิธีการเข้าเมนูเพื่อเข้าไปตั้งค่าข้อมูลเกี่ยวกับใบเสร็จ 1.1 ให้ทำผ่านระบบหลังร้าน เมนู " ตั้งค่าระบบ >> จัดการสาขา/ใบเสร็จ" 1.2 ในหน้านี้จะเห็น รายชื่อร้านและสาขาในเครือ และปุ่มด้วยกัน 2 ปุ่มคือ "สาขา" และ "ใบเสร็จ" 2. จัดการข้อมูลร้านค้า  ข้อมูลส่วนนี้ จะเป็นข้อมูลพื้นฐานของร้านค้า /…

Read More

การเข้าใช้งานระบบหลังร้าน POS2U

การเข้าใช้งานระบบหลังร้าน 1. เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการสร้างร้านเสร็จ จะให้ข้อมูลในการเข้าระบบในส่วนของหน้าร้าน และหลังร้านมา ให้เปิดลิงค์เว็บไซต์ในระบบหลังร้านผ่าน google chrome 2. ให้ copy ลิ้งค์ระบบหลังร้านจากเจ้าหน้าที่ มาเปิดด้วยโปรแกรม google chorme จากนั้นใส่ user กับ password ที่ให้มา และเลือกสาขาที่ต้องการจัดการ (กรณีมีหลายสาขา) 3. เมื่อใส่ถูกต้องจะเข้าไปในระบบหลังบ้าน 4. ในกรณีเข้าไม่ได้ จะมีการแจ้งเตือนให้ทราบ ซึ่งจะมีด้วยกัน 3 รูปแบบหลักๆ คือ - แจ้งว่า "หน้านี้แสดง เพราะ Link เข้าระบบ…

Read More

เข้าระบบไม่ได้ ขึ้นแจ้งว่า “ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ เนื่องจาก User นี้มีการ Login เข้าใช้งานอยู่ค่ะ”

  ปัญหา : เข้าระบบหลังบ้านไม่ได้ ขึ้นแจ้งว่า "ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ เนื่องจาก User นี้มีการ Login เข้าใช้งานอยู่ค่ะ" สาเหตุ : เนื่องมาจากมีการเข้าระบบโดยชื่อใช้ user เดียวกันในเวลาเดียวกัน หรือ ก่อนหน้ามีการใช้งาน แล้วไม่ได้กดปุ่ม ออกจากระบบ ก่อนการปิดโปรแกรม วิธีการแก้ : 1. ใส่ user และ password ลงในช่อง แล้วกดปุ่ม "clear login" เพื่อทำการล้างข้อมูลการเข้าใช้งานอันเดิมออกจากระบบ 2. ให้ใส่ ใส่ user และ password ลงในช่องอีกครั้ง แล้วกดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" เพื่อทำการเข้าสู่ระบบตามปกติ หากยังพ…

Read More

ยิงบาร์โค้ดแล้วไม่พบสินค้า

ปัญหา : ยิงบาร์โค้ดไปแล้ว ยิงติดได้ตามปกติ แต่ไม่พบสินค้า สาเหตุ : อาจเนื่องมาจาก 1. แป้นภาษาในขณะนั้น เป็นภาษาอื่นอยู่ ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ 2. ไฟไม่เข้าเครื่องสแกน หรือไฟไม่นิ่ง เครื่อง error ชั่วคราว 3. ไม่มีสินค้าในฐานข้อมูล หรือข้อมูลไม่อัพเดท วิธีการแก้ : 1. ตรวจสอบแป้นคีย์บอร์ดว่าเป็นภาษาอะไร และลองกดเปลี่ยนภาษาให้เป็นอีกภาษา แล้วยิงบาร์โค้ดใหม่ว่าติดหรือไม่ 2. ตรวจสอบว่าเครื่องสแกนสามารถใช้งานได้หรือไฟติดหรือไม่ ลองถอดสายแล้วเสียบใหม่ แล้วเปิดโปรแกรมที่สามารถพิมพ์ข้อมูลใส่ได้ เช่น word, notep…

Read More

การแสดงผลผิดพลาดจาก Javascript Error

ปัญหา : มีการแสดงผลผิดพลาด เช่น โหลดหน้าไม่ไป, แสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง, แสดงข้อมูลไม่ครบ สาเหตุ : อาจเนื่องมาจาก Javascript Error ทำให้แสดงผลไม่ถูกต้อง วิธีการแก้ : 1. คลิกขวาที่หน้าจอ เลือกเมนู Inspect ( หรือเลือก ตรวจสอบ ในเมนูไทย ) แล้วจะพบหน้าต่างใหม่ 2. ในหน้าต่างใหม่เลือก Network 3. ให้ติ๊กถูกที่ Disable cache 4. กดกากบาทเพื่อปิดหน้าต่างส่วนนี้ 5. จากนั้นให้คลิกขวา แล้วเลือก Reload ( หรือเลือก โหลดซ้ำ ในเมนูไทย ) 6. ทำการใช้งานได้ตามปกติ หากยังพบปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อที่ Line : @pos2u

Read More

เริ่มต้นใช้งาน POS2U

หลักการทำงาน การทำงานของ POS2U Application นั้น จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วน ระบบหน้าร้าน และ ระบบหลังร้าน ซึ่งจะมีลักษณะต่างกันดังนี้ ระบบหน้าร้าน - จะเป็นระบบที่ใช้ในส่วนของการจัดการเรื่องการขายที่หน้าร้านเป็นหลัก สแกนสินค้าเพื่อคิดเงินได้, ปริ้นใบเสร็จย่อได้ และสามารถทำขายได้แม้ในขณะนั้นสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ดี ( ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในเครื่องก่อนจนกว่าจะมีสัญญาณ จึงจะส่งข้อมูลเข้าไปเก็บในระบบส่วนกลาง ) ทำงานผ่านระบบ app POS2U บนเครื่อง android ระบบหลังร้าน - จะใช้อินเตอร์เน็ตในการดึงข้อมูลจากส่ว…

Read More