Line Thailand Note

POS2U เพิ่มช่องทางการ suport ใหม่ผ่าน Line แล้ววันนี้

POS2U เพิ่มช่องทางการ suport ใหม่ผ่าน Line id = @pos2u ซึ่งลูกค้าสามารถ add line id ดั่งกล่าวได้แล้ววันนี้ เพื่อสอบถามรายละเอียด โปรแกรม การใช้งานต่างๆ ได้ และ อื่นๆ ได้ตลอด 24 ช.ม ทั้งนี้ท่านยังสามารถติดต่อเราผ่านช่องทางอื่นๆได้ดั้งนี้

  • ทางโทรศัพท์ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-18.00 ที่ ฝ่ายขาย 080-562-6341 ฝ่ายบริการ 089-458-5255
  • ทางอีเมล์ ที่ pos2u.th@gmail.com
  • ทาง facebook ที่ https://www.facebook.com/pos2u

เพิ่มเพื่อน