Small Dashborad

DashBoard featureใหม่ในระบบ POS2U

          เป็น feature ใหม่ในระบบ POS2U ที่ทำให้การดูรายงานการขายนั้น ง่าย และ สะดวกมากยิ่งขึ้น Dash board จะปรากฏขึ้นมาที่หน้าแรกหลังจากเข้าสู่ระบบ เราสามารถเรียกดูข้อมูลได้ด้วยการกำหนดสาขา ว่าเราอยากให้ระบบแสดงผลของสาขาใด และ เราสามารถเลือกวันที่ หรือ ช่วงของวันที่ ที่เราต้องการได้ด้วย   

          หน้า Dash board จะไม่ปรากฏขึ้นมา หาก User Login นั้นถูกจำกัดสิทธิ์ในการเข้าดูเมนูรายงานอยู่ ดังนั้นหากเราต้องการให้ Dash board แสดงผลปกติ เราจะต้องไม่จำกัดสิทธิ์การดูรายงานของ User Login 

การแสดงผลของ Dash board จะแบ่งออกเป็น 7 ส่วนหลักๆ คือ

  1.   ยอดขาย ( คือ ยอดขายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงที่เราเลือกดู)
  2.   ยอดขายสุทธิ
  3.   จำนวนบิลขาย
  4.   ค่าเฉลี่ย ยอดขายต่อบิล
  5.   กราฟยอดขายต่อวัน
  6.   กราฟยอดขายต่อสัปดาห์
  7.   กราฟยอดขายต่อชั่วโมง

          ยอดขายสุทธิ คือ ยอดขาย ที่หักส่วนลดทั้งหมด และ หักการยกเลิกบิลทั้งหมดแล้ว ดังนั้น ยอดขายสุทธิจะมีค่าเท่ากันกับยอดขาย ในกรณีที่การขายไม่มีการใส่ส่วนลด และ ไม่มีการยกเลิกบิลเกิดขึ้น ซึ่งข้อดีของการแสดง ยอดขายสุทธิ นั้น คือ เราสามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานขายมีการใส่ส่วนลดไปเท่าไร และ มีการยกเลิกบิลไปเป็นจำนวนกี่บาท จึงเป็นวิธีการทวนสอบเพื่อป้องกันการทุจริตของพนักงาน ในเมนูนี้เราสามารถกดเพื่อดูรายละเอียดย่อยได้ด้วย

          จำนวนบิลขาย คือ จำนวนของบิลที่ขายได้จริง โดยไม่รวมบิลที่พนักงานทำการยกเลิกไป

          ค่าเฉลี่ย ยอดขายต่อบิล คือ ยอดที่ระบบคำนวณจาก ยอดขายสุทธิ หารด้วย จำนวนบิลที่ขาย ทำให้เรารู้ว่าผู้ที่เข้ามาซื้อสินค้าจากเรา เฉลี่ยแล้วซื้อในราคาเท่าไรต่อบิล หรือก็คือผู้ซื้อสินค้ามีกำลัง ในการซื้อสินค้าจากเราเฉลี่ยกี่บาท

          กราฟยอดขายต่อวัน เป็นกราฟที่แสดงผลตามวัน หรือ ช่วงของวันที่เราเลือก ซึ่งข้อดีคือทำให้เรารู้ว่าวันที่เท่าไรของช่วงนั้นขายสินค้าได้เยอะ แต่กราฟนี้จะไม่แสดงผลหากเราเลือกวันที่แสดงผลแค่วันเดียว เพราะในกรณีที่เราเลือกวันที่แสดงผลแค่วันเดียว ค่าการแสดงผลของกราฟยอดขายต่อวัน จะมีค่าเท่ากับ การฟยอดขายต่อสัปดาห์ ระบบจึงไม่แสดงกราฟยอดขายต่อวัน

กราฟยอดขายต่อสัปดาห์ เป็นกราฟที่ทำให้เรารู้ว่าในหนึ่งสัปดาห์ มีวันใดที่ขายสินค้าได้เยอะ-น้อย จึงเป็นกราฟที่เหมาะแก่การวางแผนกระตุ้นการขาย เช่น วันพุธ มักจะขายได้น้อยกว่าวันอื่นๆ เราอาจจะมี โปรโมชั่นส่วนลดสินค้า 20% ในทุกๆวันพุธ เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายให้สูงเท่ากับวันอื่นๆ

          กราฟยอดขายต่อชั่วโมง เป็นกราฟที่ทำให้เรารู้ว่า ในแต่ละวันมีช่วงเวลาใดบ้างที่มีการขายสูงๆ หรือช่วงใดที่มีการเกิดขึ้นน้อยๆ จึงเป็นกราฟที่เหมาะแก่การวางแผนเรื่องจำนวนของพนักงาน ให้สอดคล้องกับช่วงเวลา

แสดงรูป หน้า Dash Board โดยรวม

dashborad

แสดงรูป สรุปการขาย

Screen Shot 2560-11-21 at 12.15.56 PM

แสดงรูป การเลือกสาขา

Screen Shot 2560-11-21 at 12.15.17 PM

แสดงรูป การเลือกวันที่

Screen Shot 2560-11-21 at 12.15.30 PM

Screen Shot 2560-11-21 at 12.15.41 PM

Screen Shot 2560-11-21 at 12.15.49 PM