Server Maintenance

เรียน ลูกค้าผู้ใช้บริการ POS2U

ทาง POS2U ขอแจ้งเรื่องการปรับปรุงระบบ เพื่ออัพเกรด software สำหรับ server ให้มีเวอร์ชั่นใหม่
ซึ่งเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องมีการอัพเกรด software สำหรับ server เพื่อการใช้งานที่ดีขึ้น
โดยจะเริ่มดำเนินการ ในเวลา 22:00 – 03:00 น. วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562
ซึ่งอาจจะส่งผลให้การใช้งานโปรแกรมขายสินค้า POS2U ไม่สามารถใช้งานในช่วงเวลาที่ดำเนิน
บ้างช่วง ประมาณ 5-10 นาที

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ทีมงาน pos2u.com