1. ที่เมนูตั้งค่า -> เครื่องพิมพ์ เพิ่มการตั้งค่าเปิดลิ้นชัก เฉพาะชำระเงินด้วยเงินสด เมื่อทำการขายสินค้า

update app 2.3.1_1

 

  1. เปิดเฉพาะการชำระด้วยเงินสด    คือ ลิ้นชักจะเปิดเมื่อมีการชำระด้วยเงินสดเท่านั้น ชำระเงินด้วยวิธีอื่นๆ ลิ้นชักจะไม่ปิด
  2. เปิดทุกครั้ง    คือ ลิ้นชักเปิดชำระเงินทุกวิธีลิ้นชักจะเปิดทุกครั้ง (เหมือนโปรแกรมเวอร์ชันเก่า)
  3. ไม่เปิด           คือ ชำระเงินทุกวิธี ลิ้นชักจะไม่ปิด

หมายเหตุ: ถ้าการใช้งานโปรแกรมของลูกค้าต้องการให้ลิ้นชักเปิดทุกครั้ง ทุกวิธีการชำระเงิน ต้องปรับการตั้งค่า เครื่องพิมพ์ให้เปิดลิ้นชัก ทุกครั้ง (2)

 

2. ปรับการเปิดลิ้นชักเฉพาะการขายสินค้า เมื่อสั่งพิมพ์ Reprint ลิ้นชักไม่เปิด

update app 2.3.1_2

 

3.ที่เมนู เปิดปิดการขาย -> การปิดการขาย เพิ่มหน้าให้เปิดลิ้นชักเพิ่มตรวจนับเงิน ก่อนปิดการขาย

update app 2.3.1_3