แจ้งอัพเดทโปรแกรม POS2U – ใหม่! เมนูด้านบน

แจ้งอัพเดทโปรแกรม POS2U – ใหม่! เมนูด้านบน

แจ้งการปรับเปลี่ยนดีไซด์ และกลุ่มของเมนูด้านบนของโปรแกรมใหม่ค่ะ โดยเมนูต่างๆ ที่ลูกค้ามีอยู่ จะมีอยู่ครบเหมือนเดิมแต่จะมีการปรับเปลี่ยนที่อยู่ของเมนูให้อยู่เป็นกลุ่มๆ เพื่อง่ายในการค้นหาค่ะ (เมนูบนแบบเก่า) (เมนูบนแบบใหม่)

Read More