แจ้งการอัพเดทโปรแกรม POS2U APP V.1.5.5

บันทึกการอัพเดทโปรแกรม POS2U App V.1.5.5 [ 07/09/21 ] 1. ปรับหน้าการขาย  แสดง  " x รายการ / จำนวนสินค้า x" ของรายการสินค้านที่เลือก  เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูลเบี้องต้น     2.  ปรับหน้าการขาย  แสดงการแจ้งข้อความแจ้งเตือน และ เสียง  เมื่อค้นหา หรือ สแกนบาร์โค้ดแล้วไม่พบสินค้า  3. ปรับ UI  การแสดงผลข้อมูลเมนู "ตั้งค่า"           3.1  เพิ่มเมนู "ตั้งค่า" >> "ทั่วไป"                      3.2  เมนู "ตั้งค่า" >> "เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ" ปรับการแจ้งข้อมูลสถานะการเชื่อมต่อให้ทราบก่อน และกดเลือ…

Read More

Chapter 5 Selling products through POS2U’s application

Selling products through POS2U application This step is 3 of 4 basic POS2U steps Add product information >> Goods Receipt >> Selling >> View sales report The sale of goods is called "Storefront system" make a transaction on a point of sale device ( POS, Android tablet, Android smartphone) through POS2U application It can help facilitate sales that main features are : 1. A touch screen, space-saving 2. Can be sold at any time even if there is no internet signal in some periods. …

Read More

ตอนที่ 1 เข้าใช้งานระบบหลังร้าน POS2U App

การเข้าใช้งานระบบหลังร้าน 1. เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการสร้างร้านเสร็จ จะให้ข้อมูลในการเข้าระบบในส่วนของหน้าร้าน และหลังร้านมา ให้เปิดลิงค์เว็บไซต์ในระบบหลังร้านผ่าน google chrome 2. ให้ copy ลิ้งค์ระบบหลังร้านจากเจ้าหน้าที่ มาเปิดด้วยโปรแกรม google chorme จากนั้นใส่ user กับ password ที่ให้มา และเลือกสาขาที่ต้องการจัดการ (กรณีมีหลายสาขา) 3. เมื่อใส่ถูกต้องจะเข้าไปในระบบหลังบ้าน 4. ในกรณีเข้าไม่ได้ จะมีการแจ้งเตือนให้ทราบ ซึ่งจะมีด้วยกัน 3 รูปแบบหลักๆ คือ - แจ้งว่า "หน้านี้แสดง เพราะ Link เข้าระบบ…

Read More

ตอนที่ 7 การตั้งค่าเครื่องขายหน้าร้าน POS2U App

การตั้งค่าเครื่องขายหน้าร้าน POS2U App ส่วนนี้จะเป็นการแนะนำฟังก์ชั่น ของ POS2U App เพิ่มเติม นอกจากเหนือจากการใช้ขาย เพื่อให้ผู้ใช้ ทราบถึงฟังก์ชั่นต่างๆ ที่รองรับ และสามารถครวจสอบปัญหาเบี้องต้นได้ด้วย หน้าตาสถานะปกติพร้อมขาย จะแบ่งเป็นส่วนที่สำคัญๆ ดังนี้ 1. ปุ่มเข้าเมนูตั้งค่า 2. ส่วนของการขาย 3. ปุ่มเมนูเพื่อพักการขาย, คืนสินค้า   เมนูตั้งค่า 1. แสดงข้อมูลเครื่อง  ส่วนนี้จะเป็นการแสดงข้อมูลทั่วไปของเครื่องนี้ ใช้ในการระบุเครื่องกับรายงาน และการตั้งค่า A. ชื่อบริษัท B. ชื่อเครื่อง C. ชื่…

Read More

ตอนที่ 6 การดูรายงานการขาย

การดูรายงานการขาย ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายจาก 4 step พื้นฐาน ของ POS2U ได้แก่ เพิ่มข้อมูลสินค้า >> รับสินค้าเข้า >> การขายสินค้า >>  ดูรายงานการขาย การดูรายงานการขาย จะช่วยให้ทราบว่ามีผลประกอบการเป็นอย่างไร เห็นต้นทุน กำไร จากการขายได้ชัดขึ้น และช่วยในการวางแผนธุรกิจในอนาคตได้ดีขึ้น ทั้งนี้ ระบบ pos2u จะมีรายงานหลากหลายรูปแบบให้ใช้ตรวจสอบและดูข้อมูล ในคู่มือนี้จึงจะเป็นการแนะนำการดูรายงานเบี้องต้น ที่จะมีโอกาสใช้งานบ่อยๆให้ทราบก่อน 1. รายงานการขาย ของเครื่องขายหน้าร้าน เป็น…

Read More

ตอนที่ 5 การขายสินค้าผ่าน POS2U App

การขายสินค้าผ่าน POS2U App ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ 3 จาก 4 step พื้นฐาน ของ POS2U ได้แก่ เพิ่มข้อมูลสินค้า >> รับสินค้าเข้า >> การขายสินค้า >>  ดูรายงานการขาย สำหรับการขายสินค้า ทางเราจะเรียกว่า "ระบบหน้าร้าน" ซึ่งทำรายการบนอุปกรณ์เครื่องขายหน้าร้าน ( เครื่อง POS, แท็บเล็ต Android ) ผ่านแอปพลิเคชั่น pos2u ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการขาย โดยมีคุณสมบัติหลักได้แก่ 1. เป็นระบบทัชสกรีน ประหยัดพื้นที่ได้ 2. สามารถขายได้ตลอดเวลา แม้จะไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตในบางช่วง ( ข้อมูลจะถูกเก็บ…

Read More

ตอนที่ 4 รับสินค้าเข้าระบบ POS2U App

การรับสินค้าเข้าระบบ ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ 2 ของพื้นฐานการทำงานของระบบ pos2u ที่จะมีด้วยกัน 4 step พื้นฐานคือ เพิ่มข้อมูลสินค้า >> รับสินค้าเข้า >> การขายสินค้า >>  ดูรายงานการขาย เมื่อสร้างฐานข้อมูลสินค้าเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การรับสินค้าเข้า โดยจะมีผลทำให้ระบบได้มีการคำนวณถึงจำนวนสินค้าที่มีอยู่ในสต๊อก การคำนวนราคาต้นทุนสินค้า ดังนั้น เมื่อมีการซื้อสินค้าเข้าร้านเมื่อไหร่ ให้ทำรับสินค้าเข้าในระบบด้วย 1. วิธีการรับสินค้าเข้าระบบ 1.1) ให้ทำผ่านระบบหลังร้าน เมนู "กา…

Read More

ตอนที่ 3 เพิ่มฐานข้อมูลสินค้าในระบบ POS2U App

เพิ่มฐานข้อมูลสินค้าในระบบ POS2U App ขั้นตอนพื้นฐานการทำงานของระบบ pos2u จะมีด้วยกัน 4 step พื้นฐานคือ   เพิ่มข้อมูลสินค้า >> รับสินค้าเข้า >> การขายสินค้า >>  ดูรายงานการขาย ในขั้นตอนนี้จะเป็นการแนะนำขั้นตอนการเพิ่มสินค้าในระบบ เพื่อให้ระบบทราบและจดจำได้ว่า ในร้านมีรายละเอียดสินค้าอย่างไรบ้าง ซึ่งจะทำเฉพาะตอนสร้างระบบเป็นครั้งแรก หรือมีการเพิ่มสินค้าชนิดใหม่เพียงเท่านั้น แล้วระบบจะจดจำลงในฐานข้อมูลไปตลอด จนกว่าจะมีการแก้ไขใหม่อีกครั้ง 1. วิธีการเพิ่มข้อมูลสินค้า เมื่อมีสิ…

Read More