วิธีการตั้งค่า รับการแจ้งเตือนจากเว็บเซอร์วิสผ่านทาง LINE

วิธีรับการแจ้งเตือนจากเว็บเซอร์วิสผ่านทาง LINE เป็นบริการที่รับข้อความแจ้งเตือนจากระบบ POS2U เข้าผ่าน LINE ของผู้ใช้โดยตรง ซึ่งในปัจจุบันจะมีการแจ้งเตือนผ่านข้อความด้วยกัน 4 รูปแบบ คือ แจ้ง เปิด/ปิดการขาย แจ้ง ยกเลิกบิล แจ้ง คืนสินค้า แจ้ง ลบสินค้า และอาจมีข้อความแจ้งอื่นๆ เพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งลูกค้า POS2U สามารถตั้งค่าให้แจ้งเตือนข้อความได้ทั้ง LINE ส่วนตัว หรือ กลุ่ม LINE ที่ต้องการ โดยเริ่มต้นการใช้งานตามขั้นตอนดังนี้   1. การลงทะเบียนอีเมล์ใน LINE ตรวจสอบว่า LINE ที่ใช้งาน ได้มีการลงทะเ…

Read More