แนะนำ การลงทะเบียน Google Play

การลงทะเบียน Google Play App ระบบการขายหน้าร้านของ POS2U เป็นการทำงานผ่านระบบ Android ดังนั้น เพื่อให้ POS2U มีการอัพเดทเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด จึงจำเป็นต้องมีการลงทะเบียน Google Play ด้วยบัญชีอีเมล์ของ Gmail เอาไว้ในเครื่องด้วย จึงจะสามารถอัพเดทได้ ซึ่งจะมีขั้นตอนง่ายๆ ในการทำดังนี้ 1. เตรียมบัญชี E-mail ของ Gmail เอาไว้ใช้ในการลงทะเบียน ( หากยังไม่เคยสร้าง สมารถสมัครได้ที่นี่ https://shorturl.asia/K5dPE ) 2. เข้าไปที่แอพ Google Play หรือ Play Store 3. กรณียังไม่ลงทะเบียน จะพบปุ่มให้กด "ลงชื่อเ…

Read More

การตั้งค่าภาษาของเมนู เป็น ไทย/อังกฤษ

การตั้งค่าภาษาของเมนู เป็น ไทย/อังกฤษ ในส่วนของเมนู pos2u จะสามารถรองรับการแสดงผลได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งในส่วนเครื่องขายหน้าร้าน และระบบเครื่องหลังร้าน โดยจะสามารถตั้งค่าได้ในรูปแบบต่างๆดังนี้ 1. การตั้งค่าเปลี่ยนภาษากับสาขาโดยตรง ( มีผลกับเมนูในระบบหลังร้าน ) การตั้งค่าภาษาของสาขาในรูปแบบนี้ จะเป็นการตั้งค่าให้ทุก user ที่เข้าสาขาที่ตั้งไว้ เห็นเป็นเมนูภาษานั้นๆ เช่น กรณีสาขาที่ 1 ตั้งค่าเมนูเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็น user1 , user2 ฯลฯ เมื่อเข้าสาขาที่ 1 จะเห็นเป็นเมนูภาษาอังก…

Read More