การฟิลเตอร์ข้อมูล เลือกช่วงวันเวลาด้วยปฏิทิน

การฟิลเตอร์ข้อมูล เลือกช่วงวันเวลา ในรายงานของระบบ pos2u สามารถฟิลเตอร์ช่วงเวลาได้หลายรูปแบบ ทั้งแบบค่าอัตโนมัติตามรูปแบบ หรือเลือกช่วงวันเวลาได้ด้วยตนเองก็ได้ เพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งาน 1. การฟิลเตอร์วันแบบค่าอัตโนมัติตามรูปแบบ ฟิลเตอร์แบบนี้จะเป็นการฟิลเตอร์แบบง่ายๆ มีให้เลือกแบบ - วันนี้ - เมื่อวาน - ย้อนหลัง 7 วัน - เดือนนี้ - เดือนที่แล้ว เมื่อกดเลือกแล้วกดค้นหา จะฟิลเตอร์ข้อมูลตามรูปแบบวันที่เลือกให้เลยโดยอัตโนมัติ ( เป็นการนับจากวันปัจจุบัน ) 2. การฟิลเตอร์วันและเวลาตามปฏิทิน การฟิลเตอร…

Read More