POS2U ได้เพิ่มรูปแบบการชำระเงินให้สะดวกในอีกช่องทาง ในการขายผ่านระบบ web โดยการเพิ่มระบบ QR Code พร้อมเพย์ ในตอนชำระเงิน ซึ่งนอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าแล้ว ยังช่วยทำให้ติดตามข้อมูลการชำระเงินได้ง่ายขึ้นด้วย

.

วิธีการตั้งค่าเพิ่มวิธีการชำระเงินรูปแบบ QR Code พร้อมเพย์

1. เพิ่มรูปแบบวิธีการชำระเงินก่อน โดยเข้าระบบหลังร้าน ไปที่เมนู “ตั้งค่าระบบ”

2. ไปที่เมนู “ตั้งค่าวิธีการชำระเงิน”

3. กดปุ่ม “เพิ่มข้อมูล” บริเวณซ้ายบน เพื่อเพิ่มรูปแบบ

qr payment 01

.

4. ให้กดเลือกประเภทก่อน โดยเลือกอันที่ชื่อ “คิวอาร์ พร้อมเพย์”

qr payment 02

5. จากนั้นจะเปลี่ยนเป็นหน้าที่ใส่ข้อมูลต่างๆ โดยตั้ง “ชื่อวิธีการชำระเงิน” ก่อน เพื่อให้ผู้ขายทราบว่าเป็นการชำระแบบใด

6. ในช่อง “หมายเลขพร้อมเพย์” ให้ใส่หมายเลขที่ผูกกับระบบพร้อมเพย์ไว้แล้ว ซึ่งปกติแล้วจะมี 2 แบบคือใช้หมายเลขบัตรประชาชน กับหมายเลขโทรศัพท์ หากในกรณีผู้ขายไม่เคยมีบัญชีพร้อมเพย์มาก่อน ให้ทำการสมัครพร้อมเพย์กับธนาคารให้เรียบร้อยก่อนกรอกข้อมูล ซึ่งสามารถดูวิธีการและช่องทางการลงทะเบียนของแต่ละธนาคาร ตามลิงก์ต่อไปนี้

– ธนาคารกรุงเทพ คลิกที่นี่

– ธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่

– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา คลิกที่นี่

– ธนาคารกสิกรไทย คลิกที่นี่

– ธนาคารไทยพาณิชย์ คลิกที่นี่

– ธนาคารออมสิน คลิกที่นี่

– ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย คลิกที่นี่

– ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต คลิกที่นี่

– ธนาคารทิสโก้ คลิกที่นี่

– ธนาคารไทยเครดิต คลิกที่นี่

– ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คลิกที่นี่

– ธนาคารยูโอบี คลิกที่นี่

– ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ คลิกที่นี่

– ธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิกที่นี่

– ธนาคารอิสลาม คลิกที่นี่

7. ในช่อง “ชื่อบัญชี” นั้น หากใส่ไว้ จะแสดงให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องของชื่อบัญชี แต่หากไม่ต้องการแสดงให้เห็น ให้เว้นว่างไว้

8. ติ๊กช่อง “เปิดใช้งาน” กรณีต้องการเปิดใช้ระบบ แต่หากไม่ต้องการใช้แล้วในภายหลัง สามารถเอาติ๊กออกเพื่อปิดได้

9. เมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้กด “บันทึก”

ระบบรับชำระเงินแบบQR PromptPay

เมื่อเสร็จตามขั้นตอนแล้ว จะได้รูปแบบวิธีการชำระเงินบันทึกไว้ในระบบหลังบ้านเรียบร้อย

10. สำหรับร้านที่มีเครื่องขายหน้าร้าน หรือ มีระบบหน้าร้านด้วย ต้องทำการติ๊กเปิดระบบ ให้เครื่องหน้าร้านเห็นข้อมูลวิธีการชำระเงิน โดย เข้าไปที่ระบบหลังร้าน แล้วเลือก “ตั้งค่าระบบ”

11. เลือก “ตั้งค่า POS”

12. เลือกเครื่องที่ต้องการให้เห็น แล้วกดปุ่ม “แก้ไข”

วิธีเปิดชำระเงินหน้าร้าน 1 วิธีเปิดชำระเงินหน้าร้าน 2

13. ดูที่ช่อง “วิธีการชำระเงิน” แล้วให้ติ๊กเปิดอันที่สร้างไว้ จากนั้นกด “บันทึก”

14. ไปที่เครื่องขายหน้าร้าน กดปุ่ม “อัพเดทข้อมูล” ที่มุมซ้ายล่างกรณีอยู่ที่หน้าใส่เลข PIN หรือ กรณีอยู่หน้าเลือกสินค้า ให้ไปที่ 3 ขีดซ้ายบน >> เลือก “ตั้งค่า” >> เลือก “อัพเดทข้อมูล” >> แตะ “กดเพื่ออัพเดทข้อมูล” ให้เป็นเวลาปัจจุบัน จากนั้นเครื่องหน้าร้านจึงจะเห็นวิธีการชำระเงินเพิ่มขึ้นมา

วิธีการคิดเงินด้วยวิธีการชำระเงินรูปแบบ QR Code พร้อมเพย์ผ่านเครื่อง POS (เครื่องขายหน้าร้าน)

1. ให้ทำการเลือกสินค้าขายตามปกติ แล้วเลือก “ชำระเงิน”

2. ให้หน้าที่เลือกวิธีการชำระ ให้ดูช่อง “ชำระเงินอื่นๆ” แล้วเลือก “QR พร้อมเพย์” หรือชื่อที่ตั้งไว้

3. จากนั้นระบบจะล็อคจำนวนเงินที่รับเอาไว้ แล้วให้กดปุ่ม “ต่อไป”

4. เมื่อกดแล้ว ระบบจะแสดงหน้าต่าง QR Code พร้อมเพย์ของบัญชีที่เราสร้างไว้ขึ้นมา พร้อมล็อคมูลค่าที่ต้องชำระเอาไว้ให้ โดยให้ลูกค้าสแกนชำระผ่านหน้าจอโดยตรงได้เลย

5. กรณีไม่สะดวกให้สแกนผ่านหน้าจอ ให้กดปุ่มรูปเครื่องพิมพ์ ตรงบริเวณ QR Code พร้อมเพย์ เพื่อปริ้นใส่ประดาษใบเสร็จ ยื่นให้ลูกค้าสแกนได้ ซึ่งเมื่อกดแล้วจะเข้าสู่หน้าจอการสั่งพิมพ์ ให้สั่งพิมพ์เครื่องแบบเดียวกับสั่งพิมพ์ใบเสร็จตามปกติได้เลย ( แล้วแต่จะพิมพ์ลงผ่านเครื่องพิมพ์ใบเสร็จย่อ หรือเครื่องพิมพ์ปกติก็ได้ ) จากนั้นจึงยื่น QR Code พร้อมเพย์ให้ลูกค้าชำระเงินได้เลย

6. เมื่อลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการตรวจสอบการชำระเงินในธนาคารก่อน แล้วจึงค่อยกดปุ่ม “ยืนยันการชำระเงิน”

7. จากนั้นระบบจะยืนยันบันทึกการชำระเงินเสร็จสิ้น และสามารถปริ้นใบเสร็จได้ตามขั้นตอนปกติ

ระบบรับชำระเงินแบบQR PromptPay

qr-payment-05

คำแนะนำ :

1. หมายเลขที่ใส่ในระบบ QR Code พร้อมเพย์ นั้น จะต้องเป็นหมายเลขเบอร์โทรศัพท์หรือเลขบัตรประชาชนที่ผูกกับระบบพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้วเท่านั้น จะยังไม่รองรับการใส่หมายเลขบัญชีธนาคารโดยตรง

2. ถ้าในกรณีผู้ขายมีหลายสาขา แล้วมีบัญชีแยกแต่ละสาขา แนะนำให้สร้างวิธีการชำระเงินของแต่ละสาขาแยกไว้ เช่น “QR พร้อมเพย์ สาขา A”, “QR พร้อมเพย์ สาขา B” จากนั้นในขั้นตอนการเปิดให้เครื่อง POS (เครื่องขายหน้าร้าน) เห็นรูปแบบการชำระเงิน ก็ตั้งให้เห็นเฉพาะการชำระของสาขานั้นๆ

3. ปัจจุบันเมื่อลูกค้าชำระเงินแล้ว จะยังไม่มีระบบที่สามารถแจ้งเตือนการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว เข้าเครื่องขายได้โดยตรง แนะนำให้เช็คการโอนด้วยตนเอง ก่อนกดปุ่มยืนยันการชำระเงินทุกครั้ง

 


หากมีข้อสงสัยการใช้งานกรุณาติดต่อที่ Line : @pos2u