POS2U ได้เพิ่มรูปแบบการชำระเงินให้สะดวกในอีกช่องทาง ผ่านเครื่องขาย POS โดยการเพิ่มระบบ QR Code พร้อมเพย์ ในตอนชำระเงิน ซึ่งนอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าแล้ว ยังช่วยทำให้ติดตามข้อมูลการชำระเงินได้ง่ายขึ้นด้วย

คำแนะนำ : วิธีการชำระเงินรูปแบบ QR Code พร้อมเพย์ จะรองรับกับ App POS2U เวอร์ชั่นตั้งแต่ 2.0.0 ขึ้นไปเท่านั้น

.

วิธีการตั้งค่าเพิ่มวิธีการชำระเงินรูปแบบ QR Code พร้อมเพย์

1. เพิ่มรูปแบบวิธีการชำระเงินก่อน โดยเข้าระบบหลังร้าน ไปที่เมนู “ตั้งค่าระบบ”

2. ไปที่เมนู “ตั้งค่าวิธีการชำระเงิน”

3. กดปุ่ม “เพิ่มข้อมูล” บริเวณซ้ายบน เพื่อเพิ่มรูปแบบ

qr payment 01

.

4. ให้กดเลือกประเภทก่อน โดยเลือกอันที่ชื่อ “คิวอาร์ พร้อมเพย์”

qr payment 02

5. จากนั้นจะเปลี่ยนเป็นหน้าที่ใส่ข้อมูลต่างๆ โดยตั้ง “ชื่อวิธีการชำระเงิน” ก่อน เพื่อให้ผู้ขายทราบว่าเป็นการชำระแบบใด

6. ในช่อง “หมายเลขพร้อมเพย์” ให้ใส่หมายเลขที่ผูกกับระบบพร้อมเพย์ไว้แล้ว ซึ่งปกติแล้วจะมี 2 แบบคือใช้หมายเลขบัตรประชาชน กับหมายเลขโทรศัพท์ หากในกรณีผู้ขายไม่เคยมีบัญชีพร้อมเพย์มาก่อน ให้ทำการสมัครพร้อมเพย์กับธนาคารให้เรียบร้อยก่อนกรอกข้อมูล ซึ่งสามารถดูวิธีการและช่องทางการลงทะเบียนของแต่ละธนาคาร ตามลิงก์ต่อไปนี้

– ธนาคารกรุงเทพ คลิกที่นี่

– ธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่

– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา คลิกที่นี่

– ธนาคารกสิกรไทย คลิกที่นี่

– ธนาคารไทยพาณิชย์ คลิกที่นี่

– ธนาคารออมสิน คลิกที่นี่

– ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย คลิกที่นี่

– ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต คลิกที่นี่

– ธนาคารทิสโก้ คลิกที่นี่

– ธนาคารไทยเครดิต คลิกที่นี่

– ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คลิกที่นี่

– ธนาคารยูโอบี คลิกที่นี่

– ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ คลิกที่นี่

– ธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิกที่นี่

– ธนาคารอิสลาม คลิกที่นี่

7. ในช่อง “ชื่อบัญชี” นั้น หากใส่ไว้ จะแสดงให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องของชื่อบัญชี แต่หากไม่ต้องการแสดงให้เห็น ให้เว้นว่างไว้

8. ติ๊กช่อง “เปิดใช้งาน” กรณีต้องการเปิดใช้ระบบ แต่หากไม่ต้องการใช้แล้วในภายหลัง สามารถเอาติ๊กออกเพื่อปิดได้

9. เมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้กด “บันทึก”

qr payment 03

เมื่อเสร็จตามขั้นตอนแล้ว จะได้รูปแบบวิธีการชำระเงินบันทึกไว้ในระบบหลังบ้านเรียบร้อย ต่อไปเป็นขั้นตอนการเปิดให้เครื่อง POS (เครื่องขายหน้าร้าน) เห็นรูปแบบการชำระเงินที่สร้างไว้

 

วิธีการเปิดให้เครื่อง POS (เครื่องขายหน้าร้าน) ให้เห็นรูปแบบการชำระเงินที่สร้างไว้

1. เข้าระบบหลังร้าน ไปที่เมนู “ตั้งค่าระบบ”

2. ไปที่เมนู “ตั้งค่า POS”

qr payment 04

.

3. ให้กดปุ่ม “แก้ไข” ของเครื่องขายที่ต้องการเพิ่มวิธีการชำระเงิน

qr payment 05

.

4. ในช่อง “วิธีการชำระเงิน” ให้กดติ๊กเลือกเพิ่มวิธีการชำระเงินอันที่ต้องการ

5. เมื่อเลือกเสร็จสิ้น ให้กดปุ่ม “บันทึก”

qr payment 06

qr payment 07

6. ไปที่เครื่อง POS (เครื่องขายหน้าร้าน) แล้วกด “อัพเดทข้อมูล” ที่บริเวณมุมซ้ายล่างของหน้าที่ใส่เลข PIN หรือในส่วนตั้งค่า >> แล้วกดอัพเดทข้อมูล ให้เป็นเวลาล่าสุด ( ต้องต่ออินเตอร์เน็ตก่อนกดอัพเดทข้อมูล )

qr payment 08

qr payment 09

..

7. เมื่อสำเร็จแล้ว ตอนชำระเงินจะเห็นปุ่มวิธีการชำระเงินที่เราตั้งไว้ หากไม่พบ อาจซ่อนอยู่ในปุ่ม “อื่นๆ” แล้วให้ลองเลื่อนหา

qr payment 10

 

..

คำแนะนำ : วิธีการชำระเงินรูปแบบ QR Code พร้อมเพย์ จะรองรับกับ App POS2U เวอร์ชั่นตั้งแต่ 2.0.0 ขึ้นไปเท่านั้น หากเป็นเวอร์ชั่นต่ำกว่าให้ทำการอัพเดท App POS2U ผ่าน PlayStore ก่อน

 

วิธีการคิดเงินด้วยวิธีการชำระเงินรูปแบบ QR Code พร้อมเพย์ผ่านเครื่อง POS (เครื่องขายหน้าร้าน)

1. ให้ทำการเลือกสินค้าขายตามปกติ แล้วเลือก “ชำระเงิน”

2. ให้หน้าที่เลือกวิธีการชำระ ให้เลื่อนหาวิธีการชำระเงิน QR Code พร้อมเพย์ ตามชื่อวิธีการชำระที่ตั้งเอาไว้ หากไม่เจอในหน้าแรก ให้กดปุ่ม “อื่นๆ” เพื่อหาวิธีการชำระเงินเพิ่มเติม

3. เมื่อกดแล้ว ระบบจะแสดงหน้าต่าง QR Code พร้อมเพย์ของบัญชีที่เราสร้างไว้ขึ้นมา พร้อมล็อคมูลค่าที่ต้องชำระเอาไว้ให้ โดยให้ลูกค้าสแกนชำระผ่านหน้าจอโดยตรงเลย หรือกดปุ่มรูปเครื่องพิมพ์ ตรงบริเวณ QR Code พร้อมเพย์ เพื่อปริ้นใส่ประดาษใบเสร็จ ยื่นให้ลูกค้าสแกนได้

4. เมื่อลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการตรวจสอบการชำระเงินในธนาคารก่อน แล้วจึงค่อยกดปุ่ม “ยืนยันการชำระเงิน”

5. จากนั้นระบบจะยืนยันบันทึกการชำระเงินเสร็จสิ้น และสามารถปริ้นใบเสร็จได้ตามขั้นตอนปกติ

qr payment 11

qr payment 12

qr payment 13

คำแนะนำ :

1. วิธีการชำระเงินรูปแบบ QR Code พร้อมเพย์ จะรองรับกับ App POS2U เวอร์ชั่นตั้งแต่ 2.0.0 ขึ้นไปเท่านั้น หากเป็นเวอร์ชั่นต่ำกว่าให้ทำการอัพเดท App POS2U ผ่าน PlayStore ก่อน

2. หมายเลขที่ใส่ในระบบ QR Code พร้อมเพย์ นั้น จะต้องเป็นหมายเลขเบอร์โทรศัพท์หรือเลขบัตรประชาชนที่ผูกกับระบบพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้วเท่านั้น จะยังไม่รองรับการใส่หมายเลขบัญชีธนาคารโดยตรง

3. ถ้าในกรณีผู้ขายมีหลายสาขา แล้วมีบัญชีแยกแต่ละสาขา แนะนำให้สร้างวิธีการชำระเงินของแต่ละสาขาแยกไว้ เช่น “QR พร้อมเพย์ สาขา A”, “QR พร้อมเพย์ สาขา B” จากนั้นในขั้นตอนการเปิดให้เครื่อง POS (เครื่องขายหน้าร้าน) เห็นรูปแบบการชำระเงิน ก็ตั้งให้เห็นเฉพาะการชำระของสาขานั้นๆ

4. ปัจจุบันเมื่อลูกค้าชำระเงินแล้ว จะยังไม่มีระบบที่สามารถแจ้งเตือนการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว เข้าเครื่องขายได้โดยตรง แนะนำให้เช็คการโอนด้วยตนเอง ก่อนกดปุ่มยืนยันการชำระเงินทุกครั้ง

 


หากมีข้อสงสัยการใช้งานกรุณาติดต่อที่ Line : @pos2u