วิธีการทำ Factory Reset ในรูปแบบที่ยังเปิดเครื่อง Sunmi T2 ยังเปิดได้

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. Update ข้อมูลใน POS2U แล้วตรวจสอบว่าใบเสร็จหน้าร้านเข้าระบบทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

2. บัญชี Gmail พร้อม Password เพื่อเอาไว้ใช้ลงทะเบียน Play Store

3. ชื่อร้าน, ชื่อเครื่อง, ชื่อ user login , และ Password ของระบบ POS2U

4. สัญญาณอินเตอร์เน็ต ชื่อและ Password เข้าอินเตอร์เน็ต

 

ขั้นตอนการทำ

1. การ Factory Reset เครื่อง 

เข้าเมนู การตั้งค่า >> การสำรองข้อมูลและการรีเซ็ต >> รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น >> รีเซ็ตแท็บเล็ต >> ลบทุกอย่าง 

เมื่อกดแล้ว จอจะดับ แล้วจะเริ่มโหลดระบบใหม่ ให้รอจนกว่าจอจะกลับมาหน้าเมนูหลัก

2. ตั้งค่าภาษา เลือกภาษา ให้เป็นภาษาไทย

3. ตั้งค่าเวลา ให้เลือก Time Zone เป็น bangkok +7

4. ทำการเชื่อมต่อ Wifi / (Internet) กรณีที่แป้นพิมพ์ไม่แสดงตอนจะพิมพ์ ให้ถอดสาย USB ของเครื่องสแกนบาร์โค้ดออกก่อน จากนั้นลองพิมพ์ใหม่อีกครั้ง

5. ถ้าเจอขั้นตอนการ Register Sunmi Account ให้กด Skip ได้เลย

6. เข้า Play Store แล้ว login ด้วย Gmail ที่เตรียมไว้

7. โหลด AnyDesk และ Plugin ที่ชื่อ AnyDesk control plugin (ad1) จากใน Play Store 

8. ให้เข้า AnyDesk เพื่อเปิดสิทธิ์ให้ Plugin ทำงาน (แสดงผลที่หน้าตั้งค่า >> แอปพลิเคชั่น)

9. ถ้า AnyDesk ถามว่าจะให้ Permission ใด กับคนที่จะรีโมทมา ให้เลือกเป็น Unattended แล้วค่อยกด Accept

10. รีโมทเข้าเครื่อง เพื่อโหลด App POS2U

11. เข้าระบบ POS2U ใส่ชื่อร้าน, ชื่อ User, Password ( หากเข้าไม่ได้ให้ตรวจสอบ uuid กับ user ว่าเปิดให้เข้าสาขาที่ตั้งไว้ไหม )

12. ตั้งค่าเครื่องปริ้นท์ , ลิ้นชัก , แป้นพิมพ์จริง , วันที่อัตโนมัติ ให้เรียบร้อย

13. วิธีการตั้งค่าแป้นพิมพ์จริง คือ

– ถอดสายเครื่องสแกนบาร์โค้ด USB
– การตั้งค่า > ระบบ > ภาษาและการป้อนข้อมูล > แป้นพิมพ์จริง > ติ๊กเปิด ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ
– เสียบสาย USB ของเครื่องสแกนบาร์โค้ด
– เทสพิมพ์ข้อความที่ระบบ POS2U                                                                                                                                                    

14. เทสปริ้นท์ เทสลิ้นชัก เทสแป้นพิมพ์ ดูวันที่ว่าอัพเดตหรือไม่


หากมีข้อสงสัยการใช้งานกรุณาติดต่อที่ Line : @pos2u