Multi Payment บิลเดียวแบ่งชำระหลายวิธี

ตั้งแต่ที่รัฐ ออกโครงการคนละครึ่งบ้าง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ้าง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการออกค่าใช้จ่าย โดยจำกัดงบในการใช้ต่อวันทำให้พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยเจ้าของกิจการต้องปรับตัวรับกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เช่นใน 1 บิล ลูกค้าจะแบ่งชำระด้วยสวัสดิการโครงการรัฐครึ่งหนึ่งและชำระเองครึ่งหนึ่ง หรือบ้างกิจการแบ่งชำระด้วยบัตรเครดิตครึ่งหนึ่งและเงินสดครึ่งหนึ่ง หากเจ้าของกิจการไม่มีระบบช่วยเมื่อถึงเวลาสรุปยอดสิ้นวันก็จะไม่สามารถแท็กข้อมูลได้ว่าในแต่ละบิลลูกค้าชำระช่องทางใดเป็นยอดเท่าไหร่บ…

Read More