แจ้งการอัพเดทโปรแกรม POS2U APP V.2.3.1+

1. ที่เมนูตั้งค่า -> เครื่องพิมพ์ เพิ่มการตั้งค่าเปิดลิ้นชัก เฉพาะชำระเงินด้วยเงินสด เมื่อทำการขายสินค้า   เปิดเฉพาะการชำระด้วยเงินสด    คือ ลิ้นชักจะเปิดเมื่อมีการชำระด้วยเงินสดเท่านั้น ชำระเงินด้วยวิธีอื่นๆ ลิ้นชักจะไม่ปิด เปิดทุกครั้ง    คือ ลิ้นชักเปิดชำระเงินทุกวิธีลิ้นชักจะเปิดทุกครั้ง (เหมือนโปรแกรมเวอร์ชันเก่า) ไม่เปิด           คือ ชำระเงินทุกวิธี ลิ้นชักจะไม่ปิด หมายเหตุ: ถ้าการใช้งานโปรแกรมของลูกค้าต้องการให้ลิ้นชักเปิดทุกครั้ง ทุกวิธีการชำระเงิน ต้องปรับการตั้งค่า เครื่องพิมพ…

Read More