แนะนำ การลงทะเบียน Google Play

การลงทะเบียน Google Play App ระบบการขายหน้าร้านของ POS2U เป็นการทำงานผ่านระบบ Android ดังนั้น เพื่อให้ POS2U มีการอัพเดทเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด จึงจำเป็นต้องมีการลงทะเบียน Google Play ด้วยบัญชีอีเมล์ของ Gmail เอาไว้ในเครื่องด้วย จึงจะสามารถอัพเดทได้ ซึ่งจะมีขั้นตอนง่ายๆ ในการทำดังนี้ 1. เตรียมบัญชี E-mail ของ Gmail เอาไว้ใช้ในการลงทะเบียน ( หากยังไม่เคยสร้าง สมารถสมัครได้ที่นี่ https://shorturl.asia/K5dPE ) 2. เข้าไปที่แอพ Google Play หรือ Play Store 3. กรณียังไม่ลงทะเบียน จะพบปุ่มให้กด "ลงชื่อเ…

Read More

การเพิ่มฐานข้อมูลสินค้าในระบบ

เพิ่มฐานข้อมูลสินค้าในระบบ POS2U App ในตอนแรก ระบบจะยังไม่มีข้อมูลสินค้าอยู่ในฐานข้อมูล รวมถึงเวลามีสินค้าใหม่ที่ต้องการนำมาขาย ดังนั้นผู้ใช้งานจึงต้องเพิ่มข้อมูลสินค้า จึงจะทำให้ระบบสามารถหาข้อมูลสินค้าเพื่อใช้ในการขายได้ ในส่วนนี้จึงเป็นการแนะนำขั้นตอน วิธีการนำข้อมูลสินค้าเข้าระบบ POS2U 1. ให้เข้าระบบ "หลังร้าน" แล้วไปที่ "สินค้าคงคลัง >> รายการสินค้า" 2. จากนั้นทำการเพิ่มข้อมูลสินค้า ให้กดที่แท็บ "เพิ่มข้อมูล" รายละเอียดความหมายแต่ละช่อง ดูได้ที่ https://www.pos2u.com/2021/04/12/produc…

Read More