POS2U เพิ่มช่องทางการ Suport ใหม่ผ่าน Line แล้ววันนี้

POS2U เพิ่มช่องทางการ suport ใหม่ผ่าน Line แล้ววันนี้

POS2U เพิ่มช่องทางการ suport ใหม่ผ่าน Line id = @pos2u ซึ่งลูกค้าสามารถ add line id ดั่งกล่าวได้แล้ววันนี้ เพื่อสอบถามรายละเอียด โปรแกรม การใช้งานต่างๆ ได้ และ อื่นๆ ได้ตลอด 24…

Read More