New

แจ้งการปรับเปลี่ยนดีไซด์ และกลุ่มของเมนูด้านบนของโปรแกรมใหม่ค่ะ โดยเมนูต่างๆ ที่ลูกค้ามีอยู่ จะมีอยู่ครบเหมือนเดิมแต่จะมีการปรับเปลี่ยนที่อยู่ของเมนูให้อยู่เป็นกลุ่มๆ เพื่อง่ายในการค้นหาค่ะ

(เมนูบนแบบเก่า)

Old

(เมนูบนแบบใหม่)

New