แจ้งการอัพเดทโปรแกรม POS2U 02/2017 #1

แจ้งการอัพเดทโปรแกรม POS2U 02/2017 #1

1.เพิ่มระบบให้สามารถแก้ไข หมายเหตุการขายได้ ที่หน้า รายงาน > รายละเอียดการขาย 2.เพิ่มการพิมพ์ใบเสร็จการขายแบบเต็ม(A4) สามารถเลือก ต้นฉบับ และ สำเนาได้  

Read More