DashBoard Featureใหม่ในระบบ POS2U

DashBoard featureใหม่ในระบบ POS2U

          เป็น feature ใหม่ในระบบ POS2U ที่ทำให้การดูรายงานการขายนั้น ง่าย และ สะดวกมากยิ่งขึ้น Dash board จะปรากฏขึ้นมาที่หน้าแรกหลังจากเข้าสู่ระบบ เราสามารถเรียกดูข้อมูลได้ด้วยการกำหนดสาขา ว่าเราอยากให้ระบบแสดงผลของสาขาใด และ เราสามารถเลือกวันที่ หรือ ช่วงของวันที่ ที่เราต้องการได้ด้วย              หน้า Dash board จะไม่ปรากฏขึ้นมา หาก User Login นั้นถูกจำกัดสิทธิ์ในการเข้าดูเมนูรายงานอยู่ ดังนั้นหากเราต้องการให้ Dash board แสดงผลปกติ เราจะต้องไม่จำกัดสิทธิ์การดูรายงานของ User Login  การแสดงผลข…

Read More
Update โปรแกรมการแสดงผลส่วนลดที่รายงานการขาย

update โปรแกรมการแสดงผลส่วนลดที่รายงานการขาย

1.เปลี่ยนการแสดงผลของส่วนลดที่สรุปการขาย ผลประโยชน์ที่ผู้ใช้โปรแกรมได้รับ ผู้ใช้โปรแกรมสามารถตรวจสอบส่วนลดที่แคชเชียร์ใส่มาได้ง่ายขึ้นและป้องกันการทุจริตได้ดีขึ้น เนื่องจากระบบมีการแสดง ส่วนลดรายชิ้นของสินค้า รวมกับ ส่วนลดของสินค้าทั้งบิล ในช่องส่วนลดทั้งหมด ซึ่งแตกต่างจากการแสดงผลแบบเดิมที่แสดงเฉพาะ ส่วนลดของสินค้าทั้งบิลในช่องส่วนลดพิเศษ แต่ไม่แสดงส่วนลดรายชิ้นของสินค้า line line การแสดงผลที่เปลี่ยนไป ราคาย่อย : เดิม = การแสดงผลของ ราคาย่อย จะถูกหักลบด้วย ส่วนลดรายชิ้นของสินค้า  (โดยผู้ใช้โปรแ…

Read More