DashBoard Featureใหม่ในระบบ POS2U

DashBoard featureใหม่ในระบบ POS2U

          เป็น feature ใหม่ในระบบ POS2U ที่ทำให้การดูรายงานการขายนั้น ง่าย และ สะดวกมากยิ่งขึ้น Dash board จะปรากฏขึ้นมาที่หน้าแรกหลังจากเข้าสู่ระบบ เราสามารถเรียกดูข้อมูลได้ด้วยการกำหนดสาขา ว่าเราอยากให้ระบบแสดงผลของสาขาใด และ เราสามารถเลือกวันที่ หรือ…

Read More
Update โปรแกรมการแสดงผลส่วนลดที่รายงานการขาย

update โปรแกรมการแสดงผลส่วนลดที่รายงานการขาย

1.เปลี่ยนการแสดงผลของส่วนลดที่สรุปการขาย ผลประโยชน์ที่ผู้ใช้โปรแกรมได้รับ ผู้ใช้โปรแกรมสามารถตรวจสอบส่วนลดที่แคชเชียร์ใส่มาได้ง่ายขึ้นและป้องกันการทุจริตได้ดีขึ้น เนื่องจากระบบมีการแสดง ส่วนลดรายชิ้นของสินค้า รวมกับ ส่วนลดของสินค้าทั้งบิล ในช่องส่วนลดทั้งหมด ซึ่งแตกต่างจากการแสดงผลแบบเดิมที่แสดงเฉพาะ ส่วนลดของสินค้าทั้งบิลในช่องส่วนลดพิเศษ แต่ไม่แสดงส่วนลดรายชิ้นของสินค้า line line การแสดงผลที่เปลี่ยนไป ราคาย่อย : เดิม = การแสดงผลของ ราคาย่อย…

Read More