POS2U วิธีติดตั้งและใช้งานโปรแกรม TeamViewer

POS2U วิธีติดตั้งและใช้งานโปรแกรม TeamViewer

วิธีติดตั้งและใช้งานโปรแกรม TeamViewer โปรแกรมสำหรับ Support ลูกค้า POS2U  โดยการรีโมทเข้าเครื่องคอมของลูกค้า  สำหรับการแก้ปัญหา หรือแนะนำโปรแกรมที่ใช้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว 1.  ดาวน์โหลดโปรแกรม Teamviewer โดยเข้าไปที่ http://www.teamviewer.com/ คลิกที่ปุ่มสีเขียว ดาวน์โหลด TeamViewerใช้ส่วนตัวได้ฟรี   ดาวน์โหลดโปรแกรมลงบนเครื่อง   2. ติดตั้งโปรแกรม TeamViewer ดาวน์โหลดโปรแกรมลงบนเครื่องเสร็จเรียบร้อย  เข้าไปหาที่ไฟล์ดาวน์โหลดที่เก็บไวในเครื่องให้คลิกเปิดตัวติดตั้ง   เมื่อคลิกติดตั้งโปรแก…

Read More