แจ้งเรื่องการปรับปรุงระบบเพื่ออัพเกรด Server

แจ้งเรื่องการปรับปรุงระบบเพื่ออัพเกรด server

เรียน ลูกค้าผู้ใช้บริการ POS2U ทาง POS2U ขอแจ้งเรื่องการปรับปรุงระบบ เพื่ออัพเกรด software สำหรับ server ให้มีเวอร์ชั่นใหม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องมีการอัพเกรด software สำหรับ server เพื่อการใช้งานที่ดีขึ้น โดยจะเริ่มดำเนินการ ในเวลา 22:00 - 03:00 น. วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 ซึ่งอาจจะส่งผลให้การใช้งานโปรแกรมขายสินค้า POS2U ไม่สามารถใช้งานในช่วงเวลาที่ดำเนิน บ้างช่วง ประมาณ 5-10 นาที จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ทีมงาน pos2u.com

Read More