วิธีการใส่โลโก้ร้านค้าลงในใบเสร็จ

ระบบ POS2U รองรับการใส่โลโก้ร้านค้า ลงในใบเสร็จ ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้ 1. เข้าระบบหลังร้าน 2. เลือกเมนู "ตั้งค่าระบบ" 3. เลือกเมนู "ตั้งค่าพื้นฐาน" 4. เลื่อนลงมา ดูที่หัวข้อ "ตั้งค่าเอกสาร" 5. ที่ช่อง "รูปภาพโลโก้" ให้ทำการเลือกไฟล์รูปที่จะใช้ทำเป็นโลโก้ ( รองรับนามสกุลไฟล์รูปเป็น gif, png ,jpg, jpeg, heic, heif เท่านั้น ) 6. รูปที่ใส่ในช่องโลโก้หัวข้อ "บริษัท" โดยรูปนี้จะถูกนำไปใช้กับใบเสร็จแบบเต็ม 7. รูปที่ใส่ในช่องโลโก้ "ใบเสร็จอย่างย่อ" แนะนำให้ใช้รูปที่เป็นสีขาวดำเท่านั้น (ฺBlack&White) …

Read More

การทำใบเสนอราคา

  ใบเสนอราคา คือ เอกสารที่ร้านค้าออกให้กับผู้ซื้อ เพื่อให้ผู้ซื้อพิจารณาราคาสินค้าหรือบริการ รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ก่อนตัดสินใจซื้อ โดยจะมีข้อมูลสินค้าหรือบริการ เงื่อนไขการจัดทำ หรือจัดส่ง ระยะเวลาเครดิต และหมายเหตุสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขาย หรือการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าใช้ตัดสินใจซื้อได้ ซึ่งระบบของ POS2U นั้น มีระบบรองรับการออกใบเสนอราคาอยู่ ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้   การเปิดสิทธิ์เข้าเมนูฟังก์ชั่นใบเสนอราคา สิทธิ์เข้าเมนูใบเสนอราคา จะสามารถปรับแต่งได้จากสิทธิ์ของ user ทำให้สามารถควบคุมไ…

Read More

วิธีการติดตั้ง anydesk เพื่อรีโมตควบคุมเครื่อง POS

ให้เปิดแอพ Play store แล้วทำการค้นหาด้วยชื่อ Anydesk จากนั้นจะเห็นแอพชื่อ “AnyDesk Remote Control” ให้ทำการกดติดตั้ง ในกรณีเป็นเครื่องยี่ห้อ sunmi ให้ทำการค้นหาแอพใน "Play store" ด้วยชื่อ “Anydesk control plugin (ad1)” แล้วทำการติดตั้ง , ในกรณีเป็นเครื่องยี่ห้อ imin ให้ทำการเปิดแอปที่ชื่อ "App Store" แล้วค้นหาด้วยชื่อ "Anydesk AD2 Control Plugin" จากนั้นให้กด Download เพื่อติดตั้งแอพ ในระหว่างการติดตั้งทั้ง 2 แอพ หากมีหน้าต่างแจ้งเตือน ให้กดตกลงหรือยินยอมทั้งหมด หลังจากติดตั้งตั้งเสร็จ ให้ไปที่ …

Read More

ตอนที่ 2 การตั้งค่าพื้นฐานในระบบก่อนการใช้งาน POS2U App

การตั้งค่าพื้นฐานในระบบก่อนการใช้งาน  1. ตั้งค่าระบบสาขา เข้าเมนู "ตั้งค่าระบบ >> จัดการสาขา" 1.1) เลือกสาขาที่ต้องการตั้งค่า แล้วกดปุ่ม "สาขา" 1.2) ให้ใส่ข้อมูลรายละเอียดร้านค้าให้ครบ ดังนี้ - รหัสสาขา = ให้ใส่เลขสาขา ในกรณีที่บริษัทไม่มีเลขสาขา แนะนำให้ใส่เลข 001  ไล่ไปในแต่ละสาขา (จำเป็นต้องใส่) - ชื่อบริษัท / ร้านค้า = ใส่ชื่อบริษัท และชื่อสาขาที่ช่องนี้ในกรณีที่มีสาขา (จำเป็นต้องใส่) - ชื่อสาขา = ใส่ชื่อสาขา - หมายเลขผู้เสียภาษี = ใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษี - ที่อยู่ = ใส่ที่อยู่ - เบอ…

Read More

คู่มือ เริ่มต้นใช้งาน POS2U Application (บทนำ)

หลักการทำงาน การทำงานของ POS2U Application นั้น จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วน ระบบหน้าร้าน และ ระบบหลังร้าน ซึ่งจะมีลักษณะต่างกันดังนี้ ระบบหน้าร้าน - จะเป็นระบบที่ใช้ในส่วนของการจัดการเรื่องการขายที่หน้าร้านเป็นหลัก สแกนสินค้าเพื่อคิดเงินได้, ปริ้นใบเสร็จย่อได้ และสามารถทำขายได้แม้ในขณะนั้นสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ดี ( ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในเครื่องก่อนจนกว่าจะมีสัญญาณ จึงจะส่งข้อมูลเข้าไปเก็บในระบบส่วนกลาง ) ทำงานผ่านระบบ app POS2U บนเครื่อง android ระบบหลังร้าน - จะใช้อินเตอร์เน็ตในการดึงข้อมูลจากส่ว…

Read More