การกำหนดสิทธิ์ของพนักงานในเครื่องขายหน้าร้าน

     เครื่องขายหน้าร้านของ POS2U ค่าเริ่มต้นจะสามารถตรวจสอบข้อมูลการขายเบี้องต้นได้ ทำให้สะดวกในการจัดการของเจ้าของร้าน แต่ในบางกรณีนั้น เจ้าของร้านไม่ได้เป็นผู้ขายเอง ให้พนักงานเป็นผู้ขาย,ดูแลแทน จึงอาจมีข้อมูลการขายบางอย่างที่ไม่ต้องการให้พนักงานทราบหรือสามารถทำได้ ดังนั้นการกำหนดสิทธิ์จึงเป็นการป้องกันการเข้าถึงได้ ซึ่งทางระบบ POS2U จะมีส่วนนี้ผ่านการกำหนดสิทธิ์ที่ผูกไว้กับเลข pin เข้าระบบ โดยมีหลักการว่า ค่าสิทธิ์การเข้าถึงเมนูนั้น จะผูกไว้กับหมายเลข PIN หรือหมายเลขพนักงานนั่นเอง เมื่อมีการต…

Read More