POS2U นั้นมีส่วนของการตั้งค่าสิทธิ์หลายรูปแบบ ให้เลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมของแต่ละร้านค้า สำหรับการตั้งสิทธิ์ส่วนนี้จะแนะนำการเปิด/ปิดสิทธิ์ การเข้าใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ว่าจะเปิดให้ผู้ใช้งานเข้าถึงฟังก์ชั่นนั้นได้หรือไม่ โดยสิทธิ์จะถูกผูกไว้กับชื่อ User Login ที่ใช้เข้าระบบหลังร้าน ดังนั้นหากตั้งสิทธิ์ผูกกับ User ใดไว้ จะทำให้ User นั้นสามารถใช้ฟังก์ชั่นได้หรือไม่ได้ตามที่กำหนดไว้

 

วิธีการเข้าค่าสิทธิ์ของ user – เปิด/ปิดสิทธิ์การเข้าใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ

1. ไปที่ ตั้งค่าระบบ

2. เลือกเมนู User Login

3. ในหน้านี้จะพบกับรายชื่อ user การใช้งานที่เกี่ยวข้องกับร้านค้านี้ทั้งหมด ซึ่งหากต้องการตั้งค่าสิทธิ์ของ user ไหน ให้กดปุ่ม แก้ไข ที่ user นั้นได้เลย

4. ในหน้านี้จะพบกับหัวข้อที่เขียนว่า กรุณาเลือกสิทธิ์ในการเข้าถึงเมนูของ User Login ค่ะ ตรงส่วนนี้จะเป็นที่กำหนดว่า ต้องการให้ใช้ฟังก์ชั่นไหนได้หรือไม่ได้ ( ค่ามาตรฐานจะไม่มีการติ๊กไว้ทั้งหมด ) หากต้องการให้ใช้ฟังก์ชั่นใดได้หรือไม่ได้ให้ดูตามที่ระบุไว้ในข้อความ

5. เมื่อเลือกตั้งค่าเสร็จแล้ว ให้กด บันทึก ค่าที่ตั้งจะทำงานเมื่อ User นั้นมีการ Logout แล้ว Login ใหม่อีกครั้ง หรือให้ User นั้นกด F5 ก่อนหนึ่งครั้ง

Screenshot 2022-06-01 144036

grant-access-action050

.

รายการฟังก์ชั่นต่างๆ ที่สามารถเปิด/ปิดการใช้งาน

หมวดเกี่ยวกับฟังก์ชั่นลูกหนี้  [ การขาย >> ลูกหนี้ ]

 • ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลลูกหนี้ได้
  • เมื่อมีการติ๊ก จะทำให้ไม่พบปุ่ม แก้ไข และ รายละเอียดการชำระเงิน ในหน้าที่เป็นรายการของลูกหนี้ ทำได้เพียง กดปุ่มดูข้อมูลรายการสินค้าที่ลูกหนี้ซื้อไป กับปุ่มสั่งปริ้นใบเสร็จใหม่ ดังนั้นจะทำให้ไม่สามารถเข้าไปจัดการเกี่ยวกับลูกหนี้แต่ละรายการได้ ทำได้แค่ดูข้อมูล
กำหนดการเข้าถึงฟังก์ชั่นต่างๆ

ก่อนติ๊กหัวข้อ “ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลลูกหนี้ได้”

.

กำหนดการเข้าถึงฟังก์ชั่นต่างๆ

หลังติ๊กหัวข้อ “ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลลูกหนี้ได้”

.

สามารถเปลี่ยนสถานะลูกหนี้ได้

  • เมื่อมีการติ๊ก จะทำให้ ในกรณีที่สถานะลูกหนี้เป็นสถานะ ชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ แล้ว สามารถกดแก้ไขเปลี่ยนสถานะกลับคืนไปเป็นสถานะ รอชำระเงิน ใหม่ได้ ซึ่งจะเหมาะกับ User ที่เป็นผู้ดูแลหลักของร้าน หรือเจ้าของ ที่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบการชำระเงินอยู่เสมอ
ก่อนติ๊ก "สามารถเปลี่ยนสถานะลูกหนี้ได้"

ก่อนติ๊ก “สามารถเปลี่ยนสถานะลูกหนี้ได้”

.

หลักติ๊ก "สามารถเปลี่ยนสถานะลูกหนี้ได้" จะเปลี่ยนสถานะได้

หลักติ๊ก “สามารถเปลี่ยนสถานะลูกหนี้ได้” จะเปลี่ยนสถานะได้

.

 • ไม่สามารถยกเลิกการชำระเงินได้
  • เมื่อมีการติ๊ก จะทำให้ เมื่อดู รายละเอียดการชำระเงินลูกหนี้ หากลูกหนี้นั้นมีการชำระเงินเพียงบางส่วน จะไม่พบปุ่มยกเลิก ทำให้ไม่สามารถยกเลิกการชำระเงินที่ทำไปแล้วได้
ก่อนติ๊ก "ไม่สามารถยกเลิกการชำระเงินได้"

ก่อนติ๊ก “ไม่สามารถยกเลิกการชำระเงินได้”

.

หลังติ๊ก "ไม่สามารถยกเลิกการชำระเงินได้"

หลังติ๊ก “ไม่สามารถยกเลิกการชำระเงินได้”

.

หมวดเกี่ยวกับฟังก์ชั่นลูกค้า  [ ข้อมูลติดต่อ >> ลูกค้า ]

 • ไม่สามารถ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ลูกค้าได้
  • เมื่อมีการติ๊ก จะทำให้ไม่พบปุ่ม เพิ่มข้อมูล และ ลบข้อมูล ในหน้า รายการลูกค้า รวมถึงในบางหน้าที่เกี่ยวกับการเพิ่มหรือแก้ไขลูกค้า จะไม่สามารถทำการบันทึกข้อมูล ทำให้ไม่สามารถทำการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลลูกค้าได้ ( มีผลเฉพาะกับการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ ลูกค้าผ่านทางระบบหลังร้านเท่านั้น )
ก่อนติ๊ก "ไม่สามารถ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ลูกค้าได้"

ก่อนติ๊ก “ไม่สามารถ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ลูกค้าได้”

.

หลักงติ๊ก "ไม่สามารถ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ลูกค้าได้"

หลักงติ๊ก “ไม่สามารถ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ลูกค้าได้”

.

 • แสดงข้อมูลลูกค้า ตามสาขาที่มีสิทธิ์เข้า
  • เมื่อมีการติ๊ก จะทำให้เมื่อเวลาเข้าดู รายการลูกค้า จะเห็นรายชื่อลูกค้าเฉพาะสาขาที่ user นั้นมีสิทธิ์ในการเข้า หาก user นั้นมีสิทธิ์เข้าหลายสาขา ก็จะแสดงรายชื่อลูกค้าหลายสาขาตามที่มีสิทธิ์เข้า ยกตัวอย่างเช่น หากมีร้านค้าสาขา 01, 02, 03 แล้วมีลูกค้าชื่อ A, B, C ที่ได้เพื่มรายชื่อในสาขาตามลำดับ ( สาขา 01 มี A, สาขา 02 มี B , สาขา 03 มี C ) ถ้า user1 มีการติ๊กตั้งค่าหัวข้อนี้ไว้ และมีสิทธิ์เข้าระบบทุกสาขา user1 ก็จะเห็นรายชื่อลูกค้าทั้ง A, B, C ขณะเดียวกัน ถ้า user2 มีการติ๊กตั้งค่าหัวข้อนี้ไว้ และมีสิทธิ์เข้าระบบเฉพาะสาขา 02 ก็จะเห็นรายชื่อลูกค้าเฉพาะ B เท่านั้น ซึ่งจะเหมาะกับที่ร้านแต่ละสาขาต้องการแยกฐานข้อมูลลูกค้าออกจากกัน และมี User ที่ดูแลคนละสาขาเห็นแต่เฉพาะรายชื่อลูกค้าเฉพาะสาขา เพื่อง่ายในการจัดการ
ก่อนติ๊ก "แสดงข้อมูลลูกค้า ตามสาขาที่มีสิทธิ์เข้า"

ก่อนติ๊ก “แสดงข้อมูลลูกค้า ตามสาขาที่มีสิทธิ์เข้า”

 

หลังติ๊ก "แสดงข้อมูลลูกค้า ตามสาขาที่มีสิทธิ์เข้า"

หลังติ๊ก “แสดงข้อมูลลูกค้า ตามสาขาที่มีสิทธิ์เข้า”

.

หมวดเกี่ยวกับฟังก์ชั่นสินค้าคงคลัง  [ สินค้าคงคลัง >> รายการสินค้า ]

 • ไม่แสดงราคาทุนสินค้า
  • เมื่อมีการติ๊ก จะทำให้เมื่อเวลาเข้าดูหน้า รายการสินค้า จะทำให้ไม่เห็นในช่องราคาทุนปรากฏในหน้ารายการสินค้า รวมทั้งหากมีการกดแก้ไขสินค้า ก็จะไม่ปรากฏช่องราคาทุนให้แก้ไข
ก่อนติ๊ก "ไม่แสดงราคาทุนสินค้า"

ก่อนติ๊ก “ไม่แสดงราคาทุนสินค้า”

 

หลังติ๊ก "ไม่แสดงราคาทุนสินค้า"

หลังติ๊ก “ไม่แสดงราคาทุนสินค้า”

.

 • สามารถ Import ข้อมูลรายการสินค้าได้
  • เมื่อมีการติ๊ก จะทำให้เมื่อเวลาเข้าดูหน้า รายการสินค้า ตรงด้านบนจะพบกับปุ่มเมนู Import สำหรับเข้าสู่ฟังก์ชั่นการทำ import ไฟล์เพิ่ม รายการสินค้า หรือ การทำแก้ไขสินค้า
สามารถ Import ข้อมูลรายการสินค้าได้

ก่อนติ๊ก “สามารถ Import ข้อมูลรายการสินค้าได้”

.

สามารถ Import ข้อมูลรายการสินค้าได้

หลังติ๊ก “สามารถ Import ข้อมูลรายการสินค้าได้”

.

 • ไม่สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายการสินค้า และแก้ไขจำนวนสินค้า
  • เมื่อมีการติ๊ก จะทำให้เมื่อเวลาเข้าดูหน้า รายการสินค้า ตรงด้านบนปุ่ม เพิ่มข้อมูล ลบข้อมูล และปุ่ม แก้ไขจำนวนสินค้า ที่อยู่ตรงแต่ละรายการสินค้าจะหายไป รวมถึงในหน้าแก้ไขสินค้า จะทำให้ไม่มีปุ่มบันทึกข้อมูลด้วย ทำให้ดูได้แค่ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า แต่จะแก้ไขและบันทึกไม่ได้
กำหนดการเข้าถึงฟังก์ชั่นต่างๆ

ก่อนติ๊ก “ไม่สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายการสินค้า และแก้ไขจำนวนสินค้า”

.

กำหนดการเข้าถึงฟังก์ชั่นต่างๆ

หลังติ๊ก “ไม่สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายการสินค้า และแก้ไขจำนวนสินค้า”

.

 • ไม่สามารถแก้ไขจำนวนสินค้าได้
  • เมื่อมีการติ๊ก จะทำให้เมื่อเวลาเข้าดูหน้า รายการสินค้า ปุ่ม แก้ไขจำนวนสินค้า ที่อยู่ตรงแต่ละรายการสินค้าจะหายไป ทำให้ไม่สามารถทำการแก้ไขจำนวนสินค้าโดยตรงที่แต่ละรายการสินค้าได้
ก่อนติ๊ก "ไม่สามารถแก้ไขจำนวนสินค้าได้"

ก่อนติ๊ก “ไม่สามารถแก้ไขจำนวนสินค้าได้”

.

กำหนดการเข้าถึงฟังก์ชั่นต่างๆ

หลังติ๊ก “ไม่สามารถแก้ไขจำนวนสินค้าได้”

.

 • สามารถดูข้อมูลได้ทุกสาขา
  • ในกรณีที่มีการตั้งค่าสิทธิ์ให้เข้าได้เฉพาะสาขาของ User ไว้  เมื่อมีการติ๊กสิทธิ์นี้ด้วย จะทำให้เมื่อเวลาเข้าดูหน้า รายการสินค้า ส่วนของฟิลเตอร์เพื่อดูข้อมูลรายการสินค้า จะทำให้สามารถดูได้ทุกสาขา ไม่ได้ถูกจำกัดให้เข้าดูเฉพาะสาขาที่ตั้ง
ก่อนติ๊ก "สามารถดูข้อมูลได้ทุกสาขา"

ก่อนติ๊ก “สามารถดูข้อมูลได้ทุกสาขา”

.

กำหนดการเข้าถึงฟังก์ชั่นต่างๆ

หลังติ๊ก “สามารถดูข้อมูลได้ทุกสาขา”

.

 • สามารถพิมพ์บาร์คโค๊ดจากไฟล์ CSV
  • เมื่อมีการติ๊ก จะทำให้ส่วนของเมนูพิมพ์บาร์โค้ด จะสั่งด้วยไฟล์ชนิด CSV ได้
ก่อนติ๊ก "สามารถพิมพ์บาร์โค๊ดจากไฟล์ CSV"

ก่อนติ๊ก “สามารถพิมพ์บาร์โค๊ดจากไฟล์ CSV”

.

หลังติ๊ก "สามารถพิมพ์บาร์คโค๊ดจากไฟล์ CSV"

หลังติ๊ก “สามารถพิมพ์บาร์คโค๊ดจากไฟล์ CSV”

.

 • ไม่สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบ การโอนสินค้า
  • เมื่อมีการติ๊ก จะทำให้เมื่อเวลาเข้าดูหน้า การโอนสินค้า จะทำให้ไม่สามารถสร้างรายการ โอนสินค้า หรือ ลบการโอนสินค้า ได้ ปุ่มจะหายไป จะได้เพียงแค่ดูรายการการโอนที่เกิดขึ้นเท่านั้น
ก่อนติ๊ก "ไม่สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบ การโอนสินค้า"

ก่อนติ๊ก “ไม่สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบ การโอนสินค้า”

.

หลังติ๊ก "ไม่สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบ การโอนสินค้า"

หลังติ๊ก “ไม่สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบ การโอนสินค้า”

.

 • ไม่สามารถลบ Serial/IMEI ของสินค้าได้
  • เมื่อมีการติ๊ก จะทำให้ปุ่มการลบข้อมูล ในส่วนของเมนู สินค้าคงคลัง >> Serial / IMEI จะหายไป ทำให้ไม่สามารถลบรายการประวัติของ Serial / IMEI ได้
ก่อนติ๊ก "ไม่สามารลบ Serial/IMEI ของสินค้าได้"

ก่อนติ๊ก “ไม่สามารลบ Serial/IMEI ของสินค้าได้”

.

หลังติ๊ก "ไม่สามารลบ Serial/IMEI ของสินค้าได้"

หลังติ๊ก “ไม่สามารลบ Serial/IMEI ของสินค้าได้”

.

หมวดเกี่ยวกับฟังก์ชั่นรับสินค้าเข้า [ การจัดซื้อ >> รับสินค้าเข้า ]

 • ไม่แสดงราคาทุนสินค้า
  • เมื่อมีการติ๊ก จะทำให้เมื่อเวลาเข้าดูหน้า รายการสินค้า จะทำให้ไม่เห็นในช่องราคาทุนปรากฏในหน้ารายการสินค้า รวมทั้งหากมีการกดแก้ไขสินค้า ก็จะไม่ปรากฏช่องราคาทุนให้แก้ไข
ก่อนติ๊ก "ไม่แสดงราคาทุนสินค้า"

ก่อนติ๊ก “ไม่แสดงราคาทุนสินค้า”

.

หลังติ๊ก "ไม่แสดงราคาทุนสินค้า"

หลังติ๊ก “ไม่แสดงราคาทุนสินค้า”

.

 • ไม่สามารถเปลี่ยนวันที่รับสินค้าเข้า
  • เมื่อมีการติ๊ก จะทำให้เมื่อเวลาทำรับสินค้าเข้าจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นวันที่ต้องการได้ วันเวลาที่รับเข้าจะเป็นวันเวลาปัจจุบันเท่านั้น
ก่อนติ๊ก "ไม่สามารถเปลี่ยนวันที่รับสินค้าเข้า"

ก่อนติ๊ก “ไม่สามารถเปลี่ยนวันที่รับสินค้าเข้า”

.

หลังติ๊ก "ไม่สามารถเปลี่ยนวันที่รับสินค้าเข้า"

หลังติ๊ก “ไม่สามารถเปลี่ยนวันที่รับสินค้าเข้า”

.

หมวดเกี่ยวกับฟังก์ชั่นรายงาน [ รายงาน ]

 • รายงานการขาย ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลลูกค้าได้
  • เมื่อมีการติ๊ก จะทำให้ในส่วนของรายงานการขาย >> รายละเอียดการขาย เมื่อกด Detail sales จะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขชื่อลูกค้าใหม่ภายหลังได้
ก่อนติ๊ก "รายงานการขาย ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลลูกค้าได้"

ก่อนติ๊ก “รายงานการขาย ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลลูกค้าได้”

.

หลังติ๊ก "รายงานการขาย ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลลูกค้าได้"

หลังติ๊ก “รายงานการขาย ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลลูกค้าได้”

.

 • ไม่สามารถยกเลิกการขายสินค้าได้
  • เมื่อมีการติ๊ก ในหน้ารายละเอียดการขาย จะทำให้ไม่มีปุ่มยกเลิกการขายสินค้า
ก่อนติ๊ก "ไม่สามารถยกเลิกการขายสินค้าได้"

ก่อนติ๊ก “ไม่สามารถยกเลิกการขายสินค้าได้”

.

หลังติ๊ก "ไม่สามารถยกเลิกการขายสินค้าได้"

หลังติ๊ก “ไม่สามารถยกเลิกการขายสินค้าได้”

.

 • ไม่แสดงราคาทุนสินค้า
  • เมื่อมีการติ๊ก ในส่วนของรายงาน จะทำให้รายงานที่ชื่อ รายงานรายละเอียดการขายแยกรายการ, รายละเอียดรับสินค้าตามผู้จัดจำหน่าย, และรายงานสินค้าคงคลัง จะเห็นราคาทุนของสินค้าเป็น 0 หมด
ก่อนติ๊ก "ไม่แสดงราคาทุนสินค้า"

ก่อนติ๊ก “ไม่แสดงราคาทุนสินค้า”

.

หลังติ๊ก "ไม่แสดงราคาทุนสินค้า"

หลังติ๊ก “ไม่แสดงราคาทุนสินค้า”

.

 • ไม่สามารถยกเลิกการรับสินค้าเข้าได้
  • เมื่อมีการติ๊ก ในส่วนของรายงานรับสินค้า จะทำให้ไม่เห็นปุ่มยกเลิกได้ มีผลทำให้ไม่สามารถยกเลิกการรับสินค้าเข้าได้
ก่อนติ๊ก "ไม่สามารถยกเลิกการรับสินค้าเข้าได้"

ก่อนติ๊ก “ไม่สามารถยกเลิกการรับสินค้าเข้าได้”

.

หลังติ๊ก "ไม่สามารถยกเลิกการรับสินค้าเข้าได้"

หลังติ๊ก “ไม่สามารถยกเลิกการรับสินค้าเข้าได้”

.

หมวดเกี่ยวกับฟังก์ชั่นสร้างการขาย

 • ไม่สามารถเปลี่ยนวันที่ขายสินค้า
  • เมื่อมีการติ๊ก ในตอนขายผ่านระบบหลังร้าน จะทำให้ไม่ปรากฏส่วนของวันที่ให้เลือกเปลี่ยนวันขายสินค้า จึงไม่สามารถเปลี่ยนวันขายสินค้าได้ เวลาที่บันทึกจะเป็นวันปัจจุบัน
ก่อนติ๊ก "ไม่สามารถเปลี่ยนวันที่ขายสินค้า"

ก่อนติ๊ก “ไม่สามารถเปลี่ยนวันที่ขายสินค้า”

.

grant-access-action040

.

 • ต้องระบุพนักงาน ในการขายสินค้า
  • เมื่อมีการติ๊ก ในตอนขายผ่านระบบหลังร้าน จะต้องมีการระบุพนักงานขายสินค้าทุกครั้งในตอนทำขาย ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถทำขายได้
ก่อนติ๊ก "ต้องระบุพนักงาน ในการขายสินค้า"

ก่อนติ๊ก “ต้องระบุพนักงาน ในการขายสินค้า”

.

หลังติ๊ก "ต้องระบุพนักงาน ในการขายสินค้า"

หลังติ๊ก “ต้องระบุพนักงาน ในการขายสินค้า”

.

 • ไม่สามารถขายสินค้าต่ำกว่าสต๊อกได้
  • เมื่อมีการติ๊ก ในตอนขายผ่านระบบหลังร้าน จะทำให้มีการแจ้งเตือนว่า จำนวนสินค้าไม่เพียงพอ และไม่สามารถทำขายสินค้าตัวนั้นได้
ก่อนติ๊ก "ไม่สามารถขายสินค้าต่ำกว่าสต๊อกได้"

ก่อนติ๊ก “ไม่สามารถขายสินค้าต่ำกว่าสต๊อกได้”

.

หลังติ๊ก "ไม่สามารถขายสินค้าต่ำกว่าสต๊อกได้"

หลังติ๊ก “ไม่สามารถขายสินค้าต่ำกว่าสต๊อกได้”

.

 • ไม่สามารถเปลี่ยนราคาขายสินค้าได้
  • เมื่อมีการติ๊ก ในตอนขายผ่านระบบหลังร้าน จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมูลค่าในช่องราคาขายได้ แต่จะยังสามารถให้ส่วนลดได้ตามปกติ
ก่อนติ๊ก "ไม่สามารถเปลี่ยนราคาขายสินค้าได้"

ก่อนติ๊ก “ไม่สามารถเปลี่ยนราคาขายสินค้าได้”

.

หลังติ๊ก "ไม่สามารถเปลี่ยนราคาขายสินค้าได้"

หลังติ๊ก “ไม่สามารถเปลี่ยนราคาขายสินค้าได้”

.

 • ไม่สามารถให้ส่วนลดขายสินค้าได้
  • เมื่อมีการติ๊ก ในตอนขายผ่านระบบหลังร้าน จะไม่สามารถให้ส่วนลดได้
ก่อนติ๊ก "ไม่สามารถให้ส่วนลดขายสินค้าได้"

ก่อนติ๊ก “ไม่สามารถให้ส่วนลดขายสินค้าได้”

.

หลังติ๊ก "ไม่สามารถให้ส่วนลดขายสินค้าได้"

หลังติ๊ก “ไม่สามารถให้ส่วนลดขายสินค้าได้”

.


 • หากมีข้อสงสัยการใช้งานกรุณาติดต่อที่ Line : @pos2u