ระบบการทำระเงินหลายช่องทางในบิลเดียวกัน เป็นรูปแบบการชำระเงินแบบใหม่ ที่พัฒนาให้เหมาะกับยุคปัจจุบันที่มีความนิยมเลือกชำระได้หลายช่องทางพร้อมกันในบิลเดียว เช่น การจ่ายเงินสดส่วนหนึ่งร่วมกับการโอนเงิน ซึ่งระบบของ pos2u ได้ถูกพัฒนามาให้รองรับรูปแบบการชำระได้สูงสุด 4 ช่องทางในบิลเดียวกัน เช่น ในบิลการขาย 1 บิลนั้น ลูกค้าอาจเลือกชำระด้วย เงินสด+เงินโอนธรรมดา+โอนผ่าน QR, และบัตรเครดิต ได้ในบิลเดียวกัน

.

Malti_Payment01

ชำระได้สูงสุด 4 รูปแบบในบิลเดียว

.

ซึ่งรูปแบบและประเภทสามารถตั้งตามรูปแบบการชำระเงินที่มีการสร้างไว้ในระบบเลย โดยมีวิธีการเปิดระบบชำระเงินหลายช่องทางดังนี้

1. เปิดฟังก์ชั่นระบบชำระเงินหลายช่องทาง ที่สิทธิ์การตั้งค่า

ฟังก์ชั่นะบบชำระเงินหลายช่องทางเมื่อเริ่มต้น จะยังไม่เปิดเป็นค่ามาตรฐาน ผู้ที่ต้องการใช้งานต้องทำการเปิดใช้งานก่อน โดยสิทธิ์ฟังก์ชั่นนี้จะผูกอยู่กับชื่อ User ที่ login เข้าใช้งาน ซึ่งมีวิธีการเปิดฟังก์ชั่นดังนี้

1. เข้าระบบหลังร้าน แล้วเลือกเมนู ตั้งค่าระบบ

2. เลือกเมนู User Login

3. เลือก User ที่ต้องการแก้ให้ใช้ ฟังก์ชั่นนี้ได้ แล้วกดปุ่ม แก้ไข

4. ดูด้านขวามือ จะพบที่หัวข้อที่มีชื่อว่า กรุณาเลือกสิทธิ์ในการเข้าใช้งานต่างๆของ User login ค่ะ ให้กดดูหัวข้อ เลือกดูที่ประเภท สร้างการขาย แล้วจะเจอฟังก์ชั่นที่เขียนว่า  สามารถชำระเงินได้หลายช่องทาง ให้ติ๊กหน้าหัวข้อนี้ เพื่อให้เปิดสิทธิ์ให้ User นี้ใช้งานได้

5. กด บันทึก

ซึ่งเมื่อเปิดแล้ว จะทำให้ในหน้าชำระเงินสามารถเลือกรูปแบบระบบชำระเงินหลายช่องทางได้

ชำระหลายช่องทางในบิลเดียวกัน

เปิดค่าสิทธิ์ชำระหลายช่องทาง

ชำระหลายช่องทางในบิลเดียวกัน

ติ๊กเพื่อเปิดค่าสิทธิ์ของ user

2. วิธีเพื่มรูปแบบวิธีการชำระเงิน ที่จะนำมาใช้กับระบบชำระเงินหลายช่องทาง

ส่วนนี้จะเป็นการตั้งค่าเพื่อเพื่มรูปแบบวิธีการชำระเงินในระบบ ให้สามารถจำแนกได้ง่ายว่าเป็นการชำระเงินในลักษณะใด และยังนำไปใช้กับระบบชำระเงินหลายช่องทางได้ด้วย

1. เข้าระบบหลังร้าน แล้วเลือกเมนู ตั้งค่าระบบ

2. เลือกเมนู ตั้งค่าวิธีการชำระเงิน

3. ในนี้จะปรากฏรายชื่อวิธีชำระเงินต่างๆ ที่เคยมีการสร้างไว้ หากต้องการสร้างใหม่/สร้างเพื่ม ให้กดปุ่ม เพื่มข้อมูล บริเวณซ้ายบน

4. เมื่อกดปุ่ม เพื่มข้อมูล จะเจอหน้าต่าง โดยบรรทัดแรก วิธีการชำระเงิน ให้ตั้งชื่อ ส่วนบรรทัดที่สอง ประเภท ให้เลือกรูปแบบประเภท ซึ่งจะมีความแตกต่างดังนี้

– บัตรเครดิต = เหมาะกับประเภทการชำระด้วยบัตรเครดิต ตอนคิดเงินจะกรอกจำนวนเงินที่รับมาไม่ได้

– คิวอาร์ พร้อมเพย์ = เหมาะกับการชำระด้วยการสแกนชำระผ่าน QR code ดูวิธีการตั้งค่าได้ที่นี่

– เงินโอน = เหมาะกับประเภทการชำระด้วยการโอน ตอนคิดเงินจะกรอกจำนวนเงินที่รับมาไม่ได้

– เช็ค = เหมาะกับประเภทการชำระด้วยการโอน ตอนคิดเงินจะกรอกจำนวนเงินที่รับมาไม่ได้

– อื่นๆ = เหมาะกับกรณีที่ยังจัดเข้ารูปแบบการชำระใดไม่ได้

ขั้นต่อไปให้ติ๊ก เปิดใช้งาน เพื่อให้ระบบเห็นการชำระเงินประเภทนี้ที่สร้างขึ้น จากนั้นกด ตกลง เพื่อบันทึกค่า

5. หากสร้างเสร็จแล้ว วิธีการชำระเงินที่ได้มีการสร้างไว้ปรากฏในรายชื่อ หากอันใดต้องการแก้ไข/หรือปิดไม่ใช้งาน สามารถคลิกที่ปุ่ม แก้ไข แต่หากเป็นการกดปุ่ม ลบ จะเป็นการลบค่าวิธีการชำระเงินที่สร้างไว้

ชำระหลายช่องทางในบิลเดียวกัน

การเพื่มข้อมูลวิธีการชำระเงิน

Multi payment 05

Multi payment 06

3. วิธีการใช้การชำระเงินหลายช่องทางในบิลเดียวกัน

ปัจจุบันความต้องการของลูกค้า อาจจะต้องการชำระ 2 รูปแบบในบิลเดียวกันมีมากขึ้น ดังนั้นทาง pos2u จึงได้มีการพัฒนาในส่วนนี้ให้รองรับกับความต้องการในปัจจุบัน โดยมีวิธีการใช้งานไม่ยาก ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ทำการเลือกสินค้าและทำขายตามปกติ แล้วกดปุ่ม การชำระเงิน

2. ในหน้าต่าง เลือกวิธีการชำระเงิน ตรงมุมด้านขวาบน จะพบปุ่ม ชำระเงินหลายช่องทาง

3. ในหน้าต่าง ชำระเงินหลายช่องทาง จะมีช่องตัวเลือกจำนวนรูปแบบการชำระเงิน ซึ่งเพื่มรูปแบบการชำระเงินได้สูงสุด 4 ช่องทาง ในบิลเดียว

4. เลือกรูปแบบการชำระเงินในช่องให้เรียบร้อย และใส่มูลค่าการชำระในแต่ละช่องว่าจำนวนเท่าไหร่ แล้วสามารถกด ชำระเงิน แต่ละอันเพื่อยืนยันได้เลย ซึ่งในกรณีใส่จำนวนรวมแล้วเกิน ระบบจะปัดให้พอดี 

5. กด ชำระเงิน แต่ละรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบ จะมีให้ยืนยันแต่ละแบบตามขั้นตอน เช่น เงินสดจะมีช่องกรอกจำนวนเงินสดที่รับมา บัตรเครดิต จะให้กดยืนยัน QR Code จะปรากฏ QR Code ให้สแกน เป็นต้น

6. เมื่อยืนยันการชำระครบทุกอัน ระบบจะเข้ารูปหน้ายืนยันการขายตามปกติ ที่สามารถใส่หมายเหตุ และเปลี่ยนวันที่การขายได้แบบเดิม พร้อมทั้งออกใบเสร็จ โดยท้ายใบเสร็จจะมีการระบุรูปแบบและมูลค่าการชำระเงินเอาไว้ให้ทราบด้วย

7. เมื่อดูในรายงานรายละเอียดการขาย จะมีระบุลายละเอียดของวิธีการชำระเงินเอาไว้ให้ทราบด้วย

หมายเหตุ การชำระเงินหลายช่องทาง จะไม่รองรับการชำระแบบเงินเชื่อ ข้อมูลจะไม่ผูกกับเมนูลูกหนี้ 

ให้กดเลือกการชำระเงินหลายช่องทาง

ให้กดเลือกการชำระเงินหลายช่องทาง

เลือกจำนวนรูปแบบที่จะชำระ และระบุมูลค่าแต่ละช่องทาง แล้วกดยืนยัน แต่ละอัน

 

แต่ละรูปแบบการชำระก็จะมีให้ยืนยันการชำระ

แต่ละรูปแบบการชำระก็จะมีให้ยืนยันการชำระ

เมื่อยืนยันครบทุกอันแล้ว ก็จะเข้ายืนยันการขาย ใส่หมายเหตุ เปลี่ยนวันที่ได้ตามปกติ

เมื่อยืนยันครบทุกอันแล้ว ก็จะเข้ายืนยันการขาย ใส่หมายเหตุ เปลี่ยนวันที่ได้ตามปกติ

 

ในใบเสร็จแบบเต็มก็จะระบุรูปแบบว่าเป็นการชำระเงินหลายช่องทาง

ในใบเสร็จแบบเต็มก็จะระบุรูปแบบว่าเป็นการชำระเงินหลายช่องทาง

ในใบเสร็จย่อก็จะมีระบุรายละเอียดด้วย

ในใบเสร็จย่อก็จะมีระบุรายละเอียดด้วย

Multi payment 13


หากมีข้อสงสัยการใช้งานกรุณาติดต่อที่ Line : @pos2u