[ระบบหน้าร้าน] วิธีการแก้ปัญหากรณีไม่พบ Play store

วิธีแก้ปัญหากรณีไม่พบ playstore 1. ตรวจสอบว่า Firmware ของเครื่องว่าเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดแล้วหรือเปล่า 2. ตรวจสอบที่ App store ของเครื่อง ว่าสามารถค้นหาหรือติดตั้ง Playstore ได้หรือไม่ ถ้าเจอแต่ยังไม่ได้ติดตั้งให้กดติดตั้ง แต่ถ้าติดตั้งแล้วให้ตรวจสอบขั้นตอนต่อไป 3. ไปที่ Setting ของเครื่อง ดูส่วนของเมนูเกี่ยวกับ App แล้วค้นหาว่าพบ Playstore หรือไม่ หากพบให้กดเข้าไป 4. แตะส่วนของ Storage & cache ให้กด Clear cache แล้วตามด้วย Clear storage หากมีคำเตือนขึ้นให้กดยืนยัน รอจนเสร็จ 5. Restart ก่อ…

Read More

[ระบบหลังร้าน] บริการจัดส่งสินค้า – การสร้างและพิมพ์เอกสารการจัดส่งสินค้า

POS2U เพิ่มความสะดวกในการจัดการเอกสารการจัดส่งสินค้าให้ง่ายขึ้น เพื่อรองรับกิจการร้านค้าที่มีการขายแล้วต้องจัดส่งสินค้าที่มีจำนวนมากขึ้นในปัจจุบัน คู่มือนี้จึงเป็นการแนะนำการใช้งานเมนู บริการจัดส่งสินค้า ว่าสามารถทำอะไรได้บ้างและมีการตั้งค่าอย่างไรบ้าง   ขั้นตอนการเปิดเมนู บริการจัดส่งสินค้า ให้ปรากฏ ให้ทำการเปิดสิทธิ์การเข้าใช้งานเมนูก่อน โดยดำเนินการดังนี้ 1. ไปที่ "ตั้งค่าระบบ" 2. เลือกเมนู "User Login" 3. ในหน้านี้จะพบกับรายชื่อ user การใช้งานที่เกี่ยวข้องกับร้านค้านี้ทั้งหมด ซึ่งหากต้อ…

Read More

[ระบบหลังร้าน] ตั้งค่าสิทธิ์ของ user – เปิด/ปิดการเข้าถึงสาขาต่างๆ

POS2U นั้นมีส่วนของการตั้งค่าสิทธิ์หลายรูปแบบ ให้เลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมของแต่ละร้านค้า สำหรับการตั้งสิทธิ์ส่วนนี้จะแนะนำการเปิด/ปิดสิทธิ์ การเข้าถึงสาขาต่างๆ ว่าจะเปิดให้ผู้ใช้งานเข้าถึงสาขานั้นได้หรือไม่ โดยสิทธิ์จะถูกผูกไว้กับชื่อ User Login ที่ใช้เข้าระบบหลังร้าน ดังนั้นหากตั้งสิทธิ์ผูกกับ User ใดไว้ จะทำให้ User นั้นสามารถ Login ได้เฉพาะสาขาที่ตั้งเลือกไว้เท่านั้น   วิธีการเข้าค่าสิทธิ์ของ user - เปิด/ปิดการเข้าถึงสาขาต่างๆ 1. ไปที่ "ตั้งค่าระบบ" 2. เลือกเมนู "User Login" 3. ในหน้…

Read More

[ระบบหลังร้าน] ตั้งค่าสิทธิ์ของ user – เปิด/ปิดการเข้าถึงเมนูต่างๆ

POS2U นั้นมีส่วนของการตั้งค่าสิทธิ์หลายรูปแบบ ให้เลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมของแต่ละร้านค้า สำหรับการตั้งสิทธิ์ส่วนนี้จะแนะนำการเปิด/ปิดสิทธิ์ การเข้าถึงเมนูต่างๆ ว่าจะเปิดให้ผู้ใช้งานเข้าถึงเมนูนั้นได้หรือไม่ โดยสิทธิ์จะถูกผูกไว้กับชื่อ User Login ที่ใช้เข้าระบบหลังร้าน ดังนั้นหากตั้งสิทธิ์ผูกกับ User ใดไว้ User นั้น ไม่ว่าจะเข้าระบบหลังร้านสาขาใดก็ตาม ก็จะถูกจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงเมนูนั้นในระบบหลังร้านเหมือนกันหมดทุกสาขา   วิธีการเข้าค่าสิทธิ์ของ user - เปิด/ปิดการเข้าถึงเมนูต่างๆ 1. ไปที่ "ตั…

Read More