[ระบบขายหน้าร้าน] ตั้งค่าวิธีการชำระเงิน – เพิ่มวิธีการชำระเงินระบบ QR Code

POS2U ได้เพิ่มรูปแบบการชำระเงินให้สะดวกในอีกช่องทาง ผ่านเครื่องขาย POS โดยการเพิ่มระบบ QR Code พร้อมเพย์ ในตอนชำระเงิน ซึ่งนอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าแล้ว ยังช่วยทำให้ติดตามข้อมูลการชำระเงินได้ง่ายขึ้นด้วย คำแนะนำ : วิธีการชำระเงินรูปแบบ QR Code พร้อมเพย์ จะรองรับกับ App POS2U เวอร์ชั่นตั้งแต่ 2.0.0 ขึ้นไปเท่านั้น . วิธีการตั้งค่าเพิ่มวิธีการชำระเงินรูปแบบ QR Code พร้อมเพย์ 1. เพิ่มรูปแบบวิธีการชำระเงินก่อน โดยเข้าระบบหลังร้าน ไปที่เมนู "ตั้งค่าระบบ" 2. ไปที่เมนู "ตั้งค่าวิธีการชำร…

Read More

การกำหนดสิทธิ์ของพนักงานในเครื่องขายหน้าร้าน

     เครื่องขายหน้าร้านของ POS2U ค่าเริ่มต้นจะสามารถตรวจสอบข้อมูลการขายเบี้องต้นได้ ทำให้สะดวกในการจัดการของเจ้าของร้าน แต่ในบางกรณีนั้น เจ้าของร้านไม่ได้เป็นผู้ขายเอง ให้พนักงานเป็นผู้ขาย,ดูแลแทน จึงอาจมีข้อมูลการขายบางอย่างที่ไม่ต้องการให้พนักงานทราบหรือสามารถทำได้ ดังนั้นการกำหนดสิทธิ์จึงเป็นการป้องกันการเข้าถึงได้ ซึ่งทางระบบ POS2U จะมีส่วนนี้ผ่านการกำหนดสิทธิ์ที่ผูกไว้กับเลข pin เข้าระบบ โดยมีหลักการว่า ค่าสิทธิ์การเข้าถึงเมนูนั้น จะผูกไว้กับหมายเลข PIN หรือหมายเลขพนักงานนั่นเอง เมื่อมีการต…

Read More

แนะนำ การลงทะเบียน Google Play

การลงทะเบียน Google Play App ระบบการขายหน้าร้านของ POS2U เป็นการทำงานผ่านระบบ Android ดังนั้น เพื่อให้ POS2U มีการอัพเดทเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด จึงจำเป็นต้องมีการลงทะเบียน Google Play ด้วยบัญชีอีเมล์ของ Gmail เอาไว้ในเครื่องด้วย จึงจะสามารถอัพเดทได้ ซึ่งจะมีขั้นตอนง่ายๆ ในการทำดังนี้ 1. เตรียมบัญชี E-mail ของ Gmail เอาไว้ใช้ในการลงทะเบียน ( หากยังไม่เคยสร้าง สมารถสมัครได้ที่นี่ https://shorturl.asia/K5dPE ) 2. เข้าไปที่แอพ Google Play หรือ Play Store 3. กรณียังไม่ลงทะเบียน จะพบปุ่มให้กด "ลงชื่อเ…

Read More

การตั้งค่าภาษาของเมนู เป็น ไทย/อังกฤษ

การตั้งค่าภาษาของเมนู เป็น ไทย/อังกฤษ ในส่วนของเมนู pos2u จะสามารถรองรับการแสดงผลได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งในส่วนเครื่องขายหน้าร้าน และระบบเครื่องหลังร้าน โดยจะสามารถตั้งค่าได้ในรูปแบบต่างๆดังนี้ 1. การตั้งค่าเปลี่ยนภาษากับสาขาโดยตรง ( มีผลกับเมนูในระบบหลังร้าน ) การตั้งค่าภาษาของสาขาในรูปแบบนี้ จะเป็นการตั้งค่าให้ทุก user ที่เข้าสาขาที่ตั้งไว้ เห็นเป็นเมนูภาษานั้นๆ เช่น กรณีสาขาที่ 1 ตั้งค่าเมนูเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็น user1 , user2 ฯลฯ เมื่อเข้าสาขาที่ 1 จะเห็นเป็นเมนูภาษาอังก…

Read More

Chapter 5 Selling products through POS2U’s application

Selling products through POS2U application This step is 3 of 4 basic POS2U steps Add product information >> Goods Receipt >> Selling >> View sales report The sale of goods is called "Storefront system" make a transaction on a point of sale device ( POS, Android tablet, Android smartphone) through POS2U application It can help facilitate sales that main features are : 1. A touch screen, space-saving 2. Can be sold at any time even if there is no internet signal in some periods. …

Read More

ตอนที่ 1 เข้าใช้งานระบบหลังร้าน POS2U App

การเข้าใช้งานระบบหลังร้าน 1. เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการสร้างร้านเสร็จ จะให้ข้อมูลในการเข้าระบบในส่วนของหน้าร้าน และหลังร้านมา ให้เปิดลิงค์เว็บไซต์ในระบบหลังร้านผ่าน google chrome 2. ให้ copy ลิ้งค์ระบบหลังร้านจากเจ้าหน้าที่ มาเปิดด้วยโปรแกรม google chorme จากนั้นใส่ user กับ password ที่ให้มา และเลือกสาขาที่ต้องการจัดการ (กรณีมีหลายสาขา) 3. เมื่อใส่ถูกต้องจะเข้าไปในระบบหลังบ้าน 4. ในกรณีเข้าไม่ได้ จะมีการแจ้งเตือนให้ทราบ ซึ่งจะมีด้วยกัน 3 รูปแบบหลักๆ คือ - แจ้งว่า "หน้านี้แสดง เพราะ Link เข้าระบบ…

Read More

ตอนที่ 7 การตั้งค่าเครื่องขายหน้าร้าน POS2U App

การตั้งค่าเครื่องขายหน้าร้าน POS2U App ส่วนนี้จะเป็นการแนะนำฟังก์ชั่น ของ POS2U App เพิ่มเติม นอกจากเหนือจากการใช้ขาย เพื่อให้ผู้ใช้ ทราบถึงฟังก์ชั่นต่างๆ ที่รองรับ และสามารถครวจสอบปัญหาเบี้องต้นได้ด้วย หน้าตาสถานะปกติพร้อมขาย จะแบ่งเป็นส่วนที่สำคัญๆ ดังนี้ 1. ปุ่มเข้าเมนูตั้งค่า 2. ส่วนของการขาย 3. ปุ่มเมนูเพื่อพักการขาย, คืนสินค้า   เมนูตั้งค่า 1. แสดงข้อมูลเครื่อง  ส่วนนี้จะเป็นการแสดงข้อมูลทั่วไปของเครื่องนี้ ใช้ในการระบุเครื่องกับรายงาน และการตั้งค่า A. ชื่อบริษัท B. ชื่อเครื่อง C. ชื่…

Read More

ตอนที่ 6 การดูรายงานการขาย

การดูรายงานการขาย ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายจาก 4 step พื้นฐาน ของ POS2U ได้แก่ เพิ่มข้อมูลสินค้า >> รับสินค้าเข้า >> การขายสินค้า >>  ดูรายงานการขาย การดูรายงานการขาย จะช่วยให้ทราบว่ามีผลประกอบการเป็นอย่างไร เห็นต้นทุน กำไร จากการขายได้ชัดขึ้น และช่วยในการวางแผนธุรกิจในอนาคตได้ดีขึ้น ทั้งนี้ ระบบ pos2u จะมีรายงานหลากหลายรูปแบบให้ใช้ตรวจสอบและดูข้อมูล ในคู่มือนี้จึงจะเป็นการแนะนำการดูรายงานเบี้องต้น ที่จะมีโอกาสใช้งานบ่อยๆให้ทราบก่อน 1. รายงานการขาย ของเครื่องขายหน้าร้าน เป็น…

Read More

ตอนที่ 5 การขายสินค้าผ่าน POS2U App

การขายสินค้าผ่าน POS2U App ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ 3 จาก 4 step พื้นฐาน ของ POS2U ได้แก่ เพิ่มข้อมูลสินค้า >> รับสินค้าเข้า >> การขายสินค้า >>  ดูรายงานการขาย สำหรับการขายสินค้า ทางเราจะเรียกว่า "ระบบหน้าร้าน" ซึ่งทำรายการบนอุปกรณ์เครื่องขายหน้าร้าน ( เครื่อง POS, แท็บเล็ต Android ) ผ่านแอปพลิเคชั่น pos2u ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการขาย โดยมีคุณสมบัติหลักได้แก่ 1. เป็นระบบทัชสกรีน ประหยัดพื้นที่ได้ 2. สามารถขายได้ตลอดเวลา แม้จะไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตในบางช่วง ( ข้อมูลจะถูกเก็บ…

Read More

ตอนที่ 4 รับสินค้าเข้าระบบ POS2U App

การรับสินค้าเข้าระบบ ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ 2 ของพื้นฐานการทำงานของระบบ pos2u ที่จะมีด้วยกัน 4 step พื้นฐานคือ เพิ่มข้อมูลสินค้า >> รับสินค้าเข้า >> การขายสินค้า >>  ดูรายงานการขาย เมื่อสร้างฐานข้อมูลสินค้าเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การรับสินค้าเข้า โดยจะมีผลทำให้ระบบได้มีการคำนวณถึงจำนวนสินค้าที่มีอยู่ในสต๊อก การคำนวนราคาต้นทุนสินค้า ดังนั้น เมื่อมีการซื้อสินค้าเข้าร้านเมื่อไหร่ ให้ทำรับสินค้าเข้าในระบบด้วย 1. วิธีการรับสินค้าเข้าระบบ 1.1) ให้ทำผ่านระบบหลังร้าน เมนู "กา…

Read More
  • 1
  • 2