[ระบบหน้าร้าน] การ Factory Reset เครื่อง Sunmi T2

วิธีการทำ Factory Reset ในรูปแบบที่ยังเปิดเครื่อง Sunmi T2 ยังเปิดได้ สิ่งที่ต้องเตรียม 1. Update ข้อมูลใน POS2U แล้วตรวจสอบว่าใบเสร็จหน้าร้านเข้าระบบทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว 2. บัญชี Gmail พร้อม Password เพื่อเอาไว้ใช้ลงทะเบียน Play Store 3. ชื่อร้าน, ชื่อเครื่อง, ชื่อ user login , และ Password ของระบบ POS2U 4. สัญญาณอินเตอร์เน็ต ชื่อและ Password เข้าอินเตอร์เน็ต   ขั้นตอนการทำ 1. การ Factory Reset เครื่อง  เข้าเมนู การตั้งค่า >> การสำรองข้อมูลและการรีเซ็ต >> รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ…

Read More

[ระบบหน้าร้าน] วิธีการแก้ปัญหากรณีไม่พบ Play store

วิธีแก้ปัญหากรณีไม่พบ playstore 1. ตรวจสอบว่า Firmware ของเครื่องว่าเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดแล้วหรือเปล่า 2. ตรวจสอบที่ App store ของเครื่อง ว่าสามารถค้นหาหรือติดตั้ง Playstore ได้หรือไม่ ถ้าเจอแต่ยังไม่ได้ติดตั้งให้กดติดตั้ง แต่ถ้าติดตั้งแล้วให้ตรวจสอบขั้นตอนต่อไป 3. ไปที่ Setting ของเครื่อง ดูส่วนของเมนูเกี่ยวกับ App แล้วค้นหาว่าพบ Playstore หรือไม่ หากพบให้กดเข้าไป 4. แตะส่วนของ Storage & cache ให้กด Clear cache แล้วตามด้วย Clear storage หากมีคำเตือนขึ้นให้กดยืนยัน รอจนเสร็จ 5. Restart ก่อ…

Read More

เข้าระบบไม่ได้ ขึ้นแจ้งว่า “ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ เนื่องจาก User นี้มีการ Login เข้าใช้งานอยู่ค่ะ”

  ปัญหา : เข้าระบบหลังบ้านไม่ได้ ขึ้นแจ้งว่า "ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ เนื่องจาก User นี้มีการ Login เข้าใช้งานอยู่ค่ะ" สาเหตุ : เนื่องมาจากมีการเข้าระบบโดยชื่อใช้ user เดียวกันในเวลาเดียวกัน หรือ ก่อนหน้ามีการใช้งาน แล้วไม่ได้กดปุ่ม ออกจากระบบ ก่อนการปิดโปรแกรม วิธีการแก้ : 1. ใส่ user และ password ลงในช่อง แล้วกดปุ่ม "clear login" เพื่อทำการล้างข้อมูลการเข้าใช้งานอันเดิมออกจากระบบ 2. ให้ใส่ ใส่ user และ password ลงในช่องอีกครั้ง แล้วกดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" เพื่อทำการเข้าสู่ระบบตามปกติ หากยังพ…

Read More

ยิงบาร์โค้ดแล้วไม่พบสินค้า

ปัญหา : ยิงบาร์โค้ดไปแล้ว ยิงติดได้ตามปกติ แต่ไม่พบสินค้า สาเหตุ : อาจเนื่องมาจาก 1. แป้นภาษาในขณะนั้น เป็นภาษาอื่นอยู่ ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ 2. ไฟไม่เข้าเครื่องสแกน หรือไฟไม่นิ่ง เครื่อง error ชั่วคราว 3. ไม่มีสินค้าในฐานข้อมูล หรือข้อมูลไม่อัพเดท วิธีการแก้ : 1. ตรวจสอบแป้นคีย์บอร์ดว่าเป็นภาษาอะไร และลองกดเปลี่ยนภาษาให้เป็นอีกภาษา แล้วยิงบาร์โค้ดใหม่ว่าติดหรือไม่ 2. ตรวจสอบว่าเครื่องสแกนสามารถใช้งานได้หรือไฟติดหรือไม่ ลองถอดสายแล้วเสียบใหม่ แล้วเปิดโปรแกรมที่สามารถพิมพ์ข้อมูลใส่ได้ เช่น word, notep…

Read More

การแสดงผลผิดพลาดจาก Javascript Error

ปัญหา : มีการแสดงผลผิดพลาด เช่น โหลดหน้าไม่ไป, แสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง, แสดงข้อมูลไม่ครบ สาเหตุ : อาจเนื่องมาจาก Javascript Error ทำให้แสดงผลไม่ถูกต้อง วิธีการแก้ : 1. คลิกขวาที่หน้าจอ เลือกเมนู Inspect ( หรือเลือก ตรวจสอบ ในเมนูไทย ) แล้วจะพบหน้าต่างใหม่ 2. ในหน้าต่างใหม่เลือก Network 3. ให้ติ๊กถูกที่ Disable cache 4. กดกากบาทเพื่อปิดหน้าต่างส่วนนี้ 5. จากนั้นให้คลิกขวา แล้วเลือก Reload ( หรือเลือก โหลดซ้ำ ในเมนูไทย ) 6. ทำการใช้งานได้ตามปกติ หากยังพบปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อที่ Line : @pos2u

Read More

การถอดแอพ pos2u และการติดตั้งใหม่

ในบางกรณี ที่พบว่ามีปัญหาในการใช้งานแอพ pos2u, หรือต้องการเปลี่ยนเครื่องในการใช้งานเป็นเครื่องใหม่ คุณลูกค้าสามารถดำเนินการตามวิธีการดังกล่าวเองได้เลย ซึ่งจะมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ วิธีการถอดการติดตั้งแอพ POS2U 1. ตรวจสอบข้อมูลเครื่อง 1.1) เข้าแอพ POS2U ในหน้าปกติ แตะที่ 3 ขีดบนซ้าย จะเจอข้อมูลของเครื่อง ให้ทำการจดหรือถ่ายรูปไว้ เพื่อนำข้อมูลไว้แจ้งเจ้าหน้าที่ 2. ทำการตรวจสอบรายงานการขายระหว่างในเครื่องกับระบบหลังบ้านว่าครบถ้วนหรือไม่ 2.1) ไปที่ เครื่องขายหน้าร้าน >> สามขีดซ้ายบน >&…

Read More

การเปลี่ยน url ระบบให้เข้า .com เป็นช่องทางหลัก

ในบางกรณีที่มีปัญหาในการเข้าใช้งาน ทีมงานอาจมีการแนะนำให้เข้าโดยการปรับ url เป็น .net ซึ่งเป็นช่องทางสำรองชั่วคราวให้ใช้งานได้ต่อเนื่อง ซึ่งหากมีการแก้ปัญหาเสร็จแล้ว จึงขอแนะนำให้ลูกค้าที่ใช้ url สำรองที่ลงท้ายด้วย .net กลับมาใช้ url หลักเป็น .com แทน เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการใช้งาน โดยมีขั้นตอนการทำดังนี้ ที่ช่อง url จะมีข้อความลักษณะนี้ https://pos2uapp.net/it/login/ชื่อร้าน ให้เปลี่ยนคำว่า .net เป็นคำว่า .com แทน เช่น https://pos2uapp.net/it/login/ชื่อร้าน เป็นhttps://pos2uapp.com/it/l…

Read More

การเปลี่ยน url ระบบให้เข้า .net เป็นช่องทางสำรอง

ในบางกรณีที่มีปัญหาในการเข้าใช้งาน ทีมงานอาจมีการแนะนำให้เข้าโดยการปรับ url จาก .com ให้เป็นใช้ url สำรองที่ลงท้ายด้วย .net ช่องทางสำรองชั่วคราว เพื่อให้ใช้งานได้ต่อเนื่อง โดยมีขั้นตอนการทำดังนี้ 1. ที่ช่อง url จะมีข้อความลักษณะนี้ https://pos2uapp.com/it/login/ชื่อร้าน 2. ให้เปลี่ยนคำว่า .com เป็นคำว่า .net แทน เช่น https://pos2uapp.com/it/login/ชื่อร้าน เป็น https://pos2uapp.net/it/login/ชื่อร้าน แทน กด enter แล้วเข้าระบบได้ตามปกติ 3. ให้เข้า url ใหม่นี้เป็นช่องในการเข้าระบบ pos2u เป็นการชั่วค…

Read More

การเลือกซื้อกระดาษสติ๊กเกอร์สำหรับปริ้นบาร์โค้ด

คำถาม : กระดาษสติ๊กเกอร์สำหรับปริ้นบาร์โค้ดต้องซื้อแบบไหน คำตอบ : ในระบบ POS2U นั้น จะรองรับกระดาษสติ๊กเกอร์สำหรับปริ้นบาร์โค้ด แบบขนาด A4 ที่ใช้กับเครื่องปริ้นเตอร์แบบ inkjet หรือ laserjet ตัวระบบไม่ได้รองรับกับเครื่องปริ้นบาร์โค้ดโดยเฉพาะ ( แต่สามารถนำรหัสสินค้า หรือรหัสบาร์โค้ดในระบบ ไปทำในโปรแกรมสำหรับเครื่องปริ้นบาร์โค้ดได้ตามปกติ ) ซึ่งวิธีการเลือกซื้อกระดาษสติ๊กเกอร์สำหรับปริ้นบาร์โค้ดให้เหมาะสม นั้นสามารถทำตามได้ดังนี้ 1. ไปที่หน้า ตั้งค่าระบบ >> ตั้งค่าพื้นฐาน จะพบกับหมวด "ตั้งค่า…

Read More

ลงทะเบียนเครื่องด้วยบัญชี gmail, ตั้งค่าให้อัพเดทแอพอัตโนมัติ, สั่งอัพเดทแอพ

วิธีการลงทะเบียนเครื่องด้วยบัญชี gmail และการตั้งค่าให้อัพเดทแอพอัตโนมัติ เมื่อได้รับเครื่องที่ใช้ขายหน้าร้านมาใหม่ หรือมีการเปลี่ยนเครื่อง สิ่งหนึ่งที่แนะนำคือ การลงทะเบียนเครื่องด้วยบัญชี Gmail ของตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้สะดวกต่อการควบคุมเครื่องได้ด้านต่างๆ รวมถึงตั้งค่าการอัพเดตแอพให้ใหม่อยู่เสมอ ซึ่งมีขั้นตอนการทำดังนี้ การลงทะเบียนบัญชีเครื่อง 1. เปิดแอพ Google Chrome บนอุปกรณ์ขึ้นมา 2. กดปุ่ม สัญลักษณ์ 3 จุดแนวตั้ง ที่อยู่ด้านขวามือบน 3. เลือกเมนู การตั้งค่า 4. กรณีที่พบชื่อ POS2U ให้แตะที่ชื…

Read More
  • 1
  • 2