[ระบบหลังร้าน] ตั้งค่าสิทธิ์ของ user – เปิด/ปิดสิทธิ์การเข้าใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ

POS2U นั้นมีส่วนของการตั้งค่าสิทธิ์หลายรูปแบบ ให้เลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมของแต่ละร้านค้า สำหรับการตั้งสิทธิ์ส่วนนี้จะแนะนำการเปิด/ปิดสิทธิ์ การเข้าใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ว่าจะเปิดให้ผู้ใช้งานเข้าถึงฟังก์ชั่นนั้นได้หรือไม่ โดยสิทธิ์จะถูกผูกไว้กับชื่อ User Login ที่ใช้เข้าระบบหลังร้าน ดังนั้นหากตั้งสิทธิ์ผูกกับ User ใดไว้ จะทำให้ User นั้นสามารถใช้ฟังก์ชั่นได้หรือไม่ได้ตามที่กำหนดไว้   วิธีการเข้าค่าสิทธิ์ของ user - เปิด/ปิดสิทธิ์การเข้าใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ 1. ไปที่ ตั้งค่าระบบ 2. เลือกเมนู…

Read More

[แนะนำ] วิธีการคำนวณ กำไรสุทธิ ในระบบ POS2U

วิธีการคำนวณ กำไรสุทธิ ในระบบ POS2U โดยปกติแล้วการคำนวณกำไรสุทธิของร้านค้าจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ตามรูปแบบของการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้ 1. ร้านค้าที่ไม่จดทะเบียนกับสรรพกร ( ไม่มี Vat เข้ามาเกี่ยวข้อง ) 2. ร้านค้าที่จดทะเบียนกับสรรพกร ( มี Vat เข้ามาเกี่ยวข้อง ) ซึ่งทั้งสองแบบจะมีหลักการคำนวน กำไรสุทธิ ต่างกันดังนี้   1. หลักการคิดกำไรสุทธิ ของร้านค้าที่ไม่จดทะเบียนกับสรรพากร ( ไม่มี Vat เข้ามาเกี่ยวข้อง ) โดยรูปแบบจะเป็นลักษณะการคำนวณง่ายๆ ไม่ได้มีการคิด Vat ทั้งส่วนซื้อและส่วนขาย ร…

Read More

[ระบบหน้าร้าน] การ Factory Reset เครื่อง Sunmi T2

วิธีการทำ Factory Reset ในรูปแบบที่ยังเปิดเครื่อง Sunmi T2 ยังเปิดได้ สิ่งที่ต้องเตรียม 1. Update ข้อมูลใน POS2U แล้วตรวจสอบว่าใบเสร็จหน้าร้านเข้าระบบทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว 2. บัญชี Gmail พร้อม Password เพื่อเอาไว้ใช้ลงทะเบียน Play Store 3. ชื่อร้าน, ชื่อเครื่อง, ชื่อ user login , และ Password ของระบบ POS2U 4. สัญญาณอินเตอร์เน็ต ชื่อและ Password เข้าอินเตอร์เน็ต   ขั้นตอนการทำ 1. การ Factory Reset เครื่อง  เข้าเมนู การตั้งค่า >> การสำรองข้อมูลและการรีเซ็ต >> รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ…

Read More