[การขายระบบหลังร้าน] ตั้งค่าวิธีการชำระเงิน – เพิ่มวิธีการชำระเงินระบบ QR Code

POS2U ได้เพิ่มรูปแบบการชำระเงินให้สะดวกในอีกช่องทาง ในการขายผ่านระบบ web โดยการเพิ่มระบบ QR Code พร้อมเพย์ ในตอนชำระเงิน ซึ่งนอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าแล้ว ยังช่วยทำให้ติดตามข้อมูลการชำระเงินได้ง่ายขึ้นด้วย . วิธีการตั้งค่าเพิ่มวิธีการชำระเงินรูปแบบ QR Code พร้อมเพย์ 1. เพิ่มรูปแบบวิธีการชำระเงินก่อน โดยเข้าระบบหลังร้าน ไปที่เมนู "ตั้งค่าระบบ" 2. ไปที่เมนู "ตั้งค่าวิธีการชำระเงิน" 3. กดปุ่ม "เพิ่มข้อมูล" บริเวณซ้ายบน เพื่อเพิ่มรูปแบบ . 4. ให้กดเลือกประเภทก่อน โดยเลือกอันที่ชื่อ "ค…

Read More

[ระบบหลังร้าน] บริการจัดส่งสินค้า – การสร้างและพิมพ์เอกสารการจัดส่งสินค้า

POS2U เพิ่มความสะดวกในการจัดการเอกสารการจัดส่งสินค้าให้ง่ายขึ้น เพื่อรองรับกิจการร้านค้าที่มีการขายแล้วต้องจัดส่งสินค้าที่มีจำนวนมากขึ้นในปัจจุบัน คู่มือนี้จึงเป็นการแนะนำการใช้งานเมนู บริการจัดส่งสินค้า ว่าสามารถทำอะไรได้บ้างและมีการตั้งค่าอย่างไรบ้าง   ขั้นตอนการเปิดเมนู บริการจัดส่งสินค้า ให้ปรากฏ ให้ทำการเปิดสิทธิ์การเข้าใช้งานเมนูก่อน โดยดำเนินการดังนี้ 1. ไปที่ "ตั้งค่าระบบ" 2. เลือกเมนู "User Login" 3. ในหน้านี้จะพบกับรายชื่อ user การใช้งานที่เกี่ยวข้องกับร้านค้านี้ทั้งหมด ซึ่งหากต้อ…

Read More

[ระบบหลังร้าน] ตั้งค่าสิทธิ์ของ user – เปิด/ปิดการเข้าถึงสาขาต่างๆ

POS2U นั้นมีส่วนของการตั้งค่าสิทธิ์หลายรูปแบบ ให้เลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมของแต่ละร้านค้า สำหรับการตั้งสิทธิ์ส่วนนี้จะแนะนำการเปิด/ปิดสิทธิ์ การเข้าถึงสาขาต่างๆ ว่าจะเปิดให้ผู้ใช้งานเข้าถึงสาขานั้นได้หรือไม่ โดยสิทธิ์จะถูกผูกไว้กับชื่อ User Login ที่ใช้เข้าระบบหลังร้าน ดังนั้นหากตั้งสิทธิ์ผูกกับ User ใดไว้ จะทำให้ User นั้นสามารถ Login ได้เฉพาะสาขาที่ตั้งเลือกไว้เท่านั้น   วิธีการเข้าค่าสิทธิ์ของ user - เปิด/ปิดการเข้าถึงสาขาต่างๆ 1. ไปที่ "ตั้งค่าระบบ" 2. เลือกเมนู "User Login" 3. ในหน้…

Read More

[ระบบหลังร้าน] ตั้งค่าสิทธิ์ของ user – เปิด/ปิดการเข้าถึงเมนูต่างๆ

POS2U นั้นมีส่วนของการตั้งค่าสิทธิ์หลายรูปแบบ ให้เลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมของแต่ละร้านค้า สำหรับการตั้งสิทธิ์ส่วนนี้จะแนะนำการเปิด/ปิดสิทธิ์ การเข้าถึงเมนูต่างๆ ว่าจะเปิดให้ผู้ใช้งานเข้าถึงเมนูนั้นได้หรือไม่ โดยสิทธิ์จะถูกผูกไว้กับชื่อ User Login ที่ใช้เข้าระบบหลังร้าน ดังนั้นหากตั้งสิทธิ์ผูกกับ User ใดไว้ User นั้น ไม่ว่าจะเข้าระบบหลังร้านสาขาใดก็ตาม ก็จะถูกจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงเมนูนั้นในระบบหลังร้านเหมือนกันหมดทุกสาขา   วิธีการเข้าค่าสิทธิ์ของ user - เปิด/ปิดการเข้าถึงเมนูต่างๆ 1. ไปที่ "ตั…

Read More

การฟิลเตอร์ข้อมูล เลือกช่วงวันเวลาด้วยปฏิทิน

การฟิลเตอร์ข้อมูล เลือกช่วงวันเวลา ในรายงานของระบบ pos2u สามารถฟิลเตอร์ช่วงเวลาได้หลายรูปแบบ ทั้งแบบค่าอัตโนมัติตามรูปแบบ หรือเลือกช่วงวันเวลาได้ด้วยตนเองก็ได้ เพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งาน 1. การฟิลเตอร์วันแบบค่าอัตโนมัติตามรูปแบบ ฟิลเตอร์แบบนี้จะเป็นการฟิลเตอร์แบบง่ายๆ มีให้เลือกแบบ - วันนี้ - เมื่อวาน - ย้อนหลัง 7 วัน - เดือนนี้ - เดือนที่แล้ว เมื่อกดเลือกแล้วกดค้นหา จะฟิลเตอร์ข้อมูลตามรูปแบบวันที่เลือกให้เลยโดยอัตโนมัติ ( เป็นการนับจากวันปัจจุบัน ) 2. การฟิลเตอร์วันและเวลาตามปฏิทิน การฟิลเตอร…

Read More

การตั้งค่าภาษาของเมนู เป็น ไทย/อังกฤษ

การตั้งค่าภาษาของเมนู เป็น ไทย/อังกฤษ ในส่วนของเมนู pos2u จะสามารถรองรับการแสดงผลได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งในส่วนเครื่องขายหน้าร้าน และระบบเครื่องหลังร้าน โดยจะสามารถตั้งค่าได้ในรูปแบบต่างๆดังนี้ 1. การตั้งค่าเปลี่ยนภาษากับสาขาโดยตรง ( มีผลกับเมนูในระบบหลังร้าน ) การตั้งค่าภาษาของสาขาในรูปแบบนี้ จะเป็นการตั้งค่าให้ทุก user ที่เข้าสาขาที่ตั้งไว้ เห็นเป็นเมนูภาษานั้นๆ เช่น กรณีสาขาที่ 1 ตั้งค่าเมนูเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็น user1 , user2 ฯลฯ เมื่อเข้าสาขาที่ 1 จะเห็นเป็นเมนูภาษาอังก…

Read More

วิธีการตั้งค่า รับการแจ้งเตือนจากเว็บเซอร์วิสผ่านทาง LINE

วิธีรับการแจ้งเตือนจากเว็บเซอร์วิสผ่านทาง LINE เป็นบริการที่รับข้อความแจ้งเตือนจากระบบ POS2U เข้าผ่าน LINE ของผู้ใช้โดยตรง ซึ่งในปัจจุบันจะมีการแจ้งเตือนผ่านข้อความด้วยกัน 4 รูปแบบ คือ แจ้ง เปิด/ปิดการขาย แจ้ง ยกเลิกบิล แจ้ง คืนสินค้า แจ้ง ลบสินค้า และอาจมีข้อความแจ้งอื่นๆ เพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งลูกค้า POS2U สามารถตั้งค่าให้แจ้งเตือนข้อความได้ทั้ง LINE ส่วนตัว หรือ กลุ่ม LINE ที่ต้องการ โดยเริ่มต้นการใช้งานตามขั้นตอนดังนี้   1. การลงทะเบียนอีเมล์ใน LINE ตรวจสอบว่า LINE ที่ใช้งาน ได้มีการลงทะเ…

Read More

ตอนที่ 1 เข้าใช้งานระบบหลังร้าน POS2U App

การเข้าใช้งานระบบหลังร้าน 1. เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการสร้างร้านเสร็จ จะให้ข้อมูลในการเข้าระบบในส่วนของหน้าร้าน และหลังร้านมา ให้เปิดลิงค์เว็บไซต์ในระบบหลังร้านผ่าน google chrome 2. ให้ copy ลิ้งค์ระบบหลังร้านจากเจ้าหน้าที่ มาเปิดด้วยโปรแกรม google chorme จากนั้นใส่ user กับ password ที่ให้มา และเลือกสาขาที่ต้องการจัดการ (กรณีมีหลายสาขา) 3. เมื่อใส่ถูกต้องจะเข้าไปในระบบหลังบ้าน 4. ในกรณีเข้าไม่ได้ จะมีการแจ้งเตือนให้ทราบ ซึ่งจะมีด้วยกัน 3 รูปแบบหลักๆ คือ - แจ้งว่า "หน้านี้แสดง เพราะ Link เข้าระบบ…

Read More

ตอนที่ 6 การดูรายงานการขาย

การดูรายงานการขาย ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายจาก 4 step พื้นฐาน ของ POS2U ได้แก่ เพิ่มข้อมูลสินค้า >> รับสินค้าเข้า >> การขายสินค้า >>  ดูรายงานการขาย การดูรายงานการขาย จะช่วยให้ทราบว่ามีผลประกอบการเป็นอย่างไร เห็นต้นทุน กำไร จากการขายได้ชัดขึ้น และช่วยในการวางแผนธุรกิจในอนาคตได้ดีขึ้น ทั้งนี้ ระบบ pos2u จะมีรายงานหลากหลายรูปแบบให้ใช้ตรวจสอบและดูข้อมูล ในคู่มือนี้จึงจะเป็นการแนะนำการดูรายงานเบี้องต้น ที่จะมีโอกาสใช้งานบ่อยๆให้ทราบก่อน 1. รายงานการขาย ของเครื่องขายหน้าร้าน เป็น…

Read More

ตอนที่ 4 รับสินค้าเข้าระบบ POS2U App

การรับสินค้าเข้าระบบ ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ 2 ของพื้นฐานการทำงานของระบบ pos2u ที่จะมีด้วยกัน 4 step พื้นฐานคือ เพิ่มข้อมูลสินค้า >> รับสินค้าเข้า >> การขายสินค้า >>  ดูรายงานการขาย เมื่อสร้างฐานข้อมูลสินค้าเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การรับสินค้าเข้า โดยจะมีผลทำให้ระบบได้มีการคำนวณถึงจำนวนสินค้าที่มีอยู่ในสต๊อก การคำนวนราคาต้นทุนสินค้า ดังนั้น เมื่อมีการซื้อสินค้าเข้าร้านเมื่อไหร่ ให้ทำรับสินค้าเข้าในระบบด้วย 1. วิธีการรับสินค้าเข้าระบบ 1.1) ให้ทำผ่านระบบหลังร้าน เมนู "กา…

Read More