[การขายระบบหลังร้าน] ตั้งค่าวิธีการชำระเงิน – เพิ่มวิธีการชำระเงินระบบ QR Code

POS2U ได้เพิ่มรูปแบบการชำระเงินให้สะดวกในอีกช่องทาง ในการขายผ่านระบบ web โดยการเพิ่มระบบ QR Code พร้อมเพย์ ในตอนชำระเงิน ซึ่งนอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าแล้ว ยังช่วยทำให้ติดตามข้อมูลการชำระเงินได้ง่ายขึ้นด้วย . วิธีการตั้งค่าเพิ่มวิธีการชำระเงินรูปแบบ QR Code พร้อมเพย์ 1. เพิ่มรูปแบบวิธีการชำระเงินก่อน โดยเข้าระบบหลังร้าน ไปที่เมนู "ตั้งค่าระบบ" 2. ไปที่เมนู "ตั้งค่าวิธีการชำระเงิน" 3. กดปุ่ม "เพิ่มข้อมูล" บริเวณซ้ายบน เพื่อเพิ่มรูปแบบ . 4. ให้กดเลือกประเภทก่อน โดยเลือกอันที่ชื่อ "ค…

Read More

[ระบบขายหน้าร้าน] ตั้งค่าวิธีการชำระเงิน – เพิ่มวิธีการชำระเงินระบบ QR Code

POS2U ได้เพิ่มรูปแบบการชำระเงินให้สะดวกในอีกช่องทาง ผ่านเครื่องขาย POS โดยการเพิ่มระบบ QR Code พร้อมเพย์ ในตอนชำระเงิน ซึ่งนอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าแล้ว ยังช่วยทำให้ติดตามข้อมูลการชำระเงินได้ง่ายขึ้นด้วย คำแนะนำ : วิธีการชำระเงินรูปแบบ QR Code พร้อมเพย์ จะรองรับกับ App POS2U เวอร์ชั่นตั้งแต่ 2.0.0 ขึ้นไปเท่านั้น . วิธีการตั้งค่าเพิ่มวิธีการชำระเงินรูปแบบ QR Code พร้อมเพย์ 1. เพิ่มรูปแบบวิธีการชำระเงินก่อน โดยเข้าระบบหลังร้าน ไปที่เมนู "ตั้งค่าระบบ" 2. ไปที่เมนู "ตั้งค่าวิธีการชำร…

Read More

[ระบบหน้าร้าน] การ Factory Reset เครื่อง Sunmi T2

วิธีการทำ Factory Reset ในรูปแบบที่ยังเปิดเครื่อง Sunmi T2 ยังเปิดได้ สิ่งที่ต้องเตรียม 1. Update ข้อมูลใน POS2U แล้วตรวจสอบว่าใบเสร็จหน้าร้านเข้าระบบทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว 2. บัญชี Gmail พร้อม Password เพื่อเอาไว้ใช้ลงทะเบียน Play Store 3. ชื่อร้าน, ชื่อเครื่อง, ชื่อ user login , และ Password ของระบบ POS2U 4. สัญญาณอินเตอร์เน็ต ชื่อและ Password เข้าอินเตอร์เน็ต   ขั้นตอนการทำ 1. การ Factory Reset เครื่อง  เข้าเมนู การตั้งค่า >> การสำรองข้อมูลและการรีเซ็ต >> รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ…

Read More

[ระบบหลังร้าน] บริการจัดส่งสินค้า – การสร้างและพิมพ์เอกสารการจัดส่งสินค้า

POS2U เพิ่มความสะดวกในการจัดการเอกสารการจัดส่งสินค้าให้ง่ายขึ้น เพื่อรองรับกิจการร้านค้าที่มีการขายแล้วต้องจัดส่งสินค้าที่มีจำนวนมากขึ้นในปัจจุบัน คู่มือนี้จึงเป็นการแนะนำการใช้งานเมนู บริการจัดส่งสินค้า ว่าสามารถทำอะไรได้บ้างและมีการตั้งค่าอย่างไรบ้าง   ขั้นตอนการเปิดเมนู บริการจัดส่งสินค้า ให้ปรากฏ ให้ทำการเปิดสิทธิ์การเข้าใช้งานเมนูก่อน โดยดำเนินการดังนี้ 1. ไปที่ "ตั้งค่าระบบ" 2. เลือกเมนู "User Login" 3. ในหน้านี้จะพบกับรายชื่อ user การใช้งานที่เกี่ยวข้องกับร้านค้านี้ทั้งหมด ซึ่งหากต้อ…

Read More

[ระบบหลังร้าน] ตั้งค่าสิทธิ์ของ user – เปิด/ปิดการเข้าถึงสาขาต่างๆ

POS2U นั้นมีส่วนของการตั้งค่าสิทธิ์หลายรูปแบบ ให้เลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมของแต่ละร้านค้า สำหรับการตั้งสิทธิ์ส่วนนี้จะแนะนำการเปิด/ปิดสิทธิ์ การเข้าถึงสาขาต่างๆ ว่าจะเปิดให้ผู้ใช้งานเข้าถึงสาขานั้นได้หรือไม่ โดยสิทธิ์จะถูกผูกไว้กับชื่อ User Login ที่ใช้เข้าระบบหลังร้าน ดังนั้นหากตั้งสิทธิ์ผูกกับ User ใดไว้ จะทำให้ User นั้นสามารถ Login ได้เฉพาะสาขาที่ตั้งเลือกไว้เท่านั้น   วิธีการเข้าค่าสิทธิ์ของ user - เปิด/ปิดการเข้าถึงสาขาต่างๆ 1. ไปที่ "ตั้งค่าระบบ" 2. เลือกเมนู "User Login" 3. ในหน้…

Read More

[ระบบหลังร้าน] ตั้งค่าสิทธิ์ของ user – เปิด/ปิดการเข้าถึงเมนูต่างๆ

POS2U นั้นมีส่วนของการตั้งค่าสิทธิ์หลายรูปแบบ ให้เลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมของแต่ละร้านค้า สำหรับการตั้งสิทธิ์ส่วนนี้จะแนะนำการเปิด/ปิดสิทธิ์ การเข้าถึงเมนูต่างๆ ว่าจะเปิดให้ผู้ใช้งานเข้าถึงเมนูนั้นได้หรือไม่ โดยสิทธิ์จะถูกผูกไว้กับชื่อ User Login ที่ใช้เข้าระบบหลังร้าน ดังนั้นหากตั้งสิทธิ์ผูกกับ User ใดไว้ User นั้น ไม่ว่าจะเข้าระบบหลังร้านสาขาใดก็ตาม ก็จะถูกจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงเมนูนั้นในระบบหลังร้านเหมือนกันหมดทุกสาขา   วิธีการเข้าค่าสิทธิ์ของ user - เปิด/ปิดการเข้าถึงเมนูต่างๆ 1. ไปที่ "ตั…

Read More

การกำหนดสิทธิ์ของพนักงานในเครื่องขายหน้าร้าน

     เครื่องขายหน้าร้านของ POS2U ค่าเริ่มต้นจะสามารถตรวจสอบข้อมูลการขายเบี้องต้นได้ ทำให้สะดวกในการจัดการของเจ้าของร้าน แต่ในบางกรณีนั้น เจ้าของร้านไม่ได้เป็นผู้ขายเอง ให้พนักงานเป็นผู้ขาย,ดูแลแทน จึงอาจมีข้อมูลการขายบางอย่างที่ไม่ต้องการให้พนักงานทราบหรือสามารถทำได้ ดังนั้นการกำหนดสิทธิ์จึงเป็นการป้องกันการเข้าถึงได้ ซึ่งทางระบบ POS2U จะมีส่วนนี้ผ่านการกำหนดสิทธิ์ที่ผูกไว้กับเลข pin เข้าระบบ โดยมีหลักการว่า ค่าสิทธิ์การเข้าถึงเมนูนั้น จะผูกไว้กับหมายเลข PIN หรือหมายเลขพนักงานนั่นเอง เมื่อมีการต…

Read More

การฟิลเตอร์ข้อมูล เลือกช่วงวันเวลาด้วยปฏิทิน

การฟิลเตอร์ข้อมูล เลือกช่วงวันเวลา ในรายงานของระบบ pos2u สามารถฟิลเตอร์ช่วงเวลาได้หลายรูปแบบ ทั้งแบบค่าอัตโนมัติตามรูปแบบ หรือเลือกช่วงวันเวลาได้ด้วยตนเองก็ได้ เพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งาน 1. การฟิลเตอร์วันแบบค่าอัตโนมัติตามรูปแบบ ฟิลเตอร์แบบนี้จะเป็นการฟิลเตอร์แบบง่ายๆ มีให้เลือกแบบ - วันนี้ - เมื่อวาน - ย้อนหลัง 7 วัน - เดือนนี้ - เดือนที่แล้ว เมื่อกดเลือกแล้วกดค้นหา จะฟิลเตอร์ข้อมูลตามรูปแบบวันที่เลือกให้เลยโดยอัตโนมัติ ( เป็นการนับจากวันปัจจุบัน ) 2. การฟิลเตอร์วันและเวลาตามปฏิทิน การฟิลเตอร…

Read More

แนะนำ การลงทะเบียน Google Play

การลงทะเบียน Google Play App ระบบการขายหน้าร้านของ POS2U เป็นการทำงานผ่านระบบ Android ดังนั้น เพื่อให้ POS2U มีการอัพเดทเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด จึงจำเป็นต้องมีการลงทะเบียน Google Play ด้วยบัญชีอีเมล์ของ Gmail เอาไว้ในเครื่องด้วย จึงจะสามารถอัพเดทได้ ซึ่งจะมีขั้นตอนง่ายๆ ในการทำดังนี้ 1. เตรียมบัญชี E-mail ของ Gmail เอาไว้ใช้ในการลงทะเบียน ( หากยังไม่เคยสร้าง สมารถสมัครได้ที่นี่ https://shorturl.asia/K5dPE ) 2. เข้าไปที่แอพ Google Play หรือ Play Store 3. กรณียังไม่ลงทะเบียน จะพบปุ่มให้กด "ลงชื่อเ…

Read More

การตั้งค่าภาษาของเมนู เป็น ไทย/อังกฤษ

การตั้งค่าภาษาของเมนู เป็น ไทย/อังกฤษ ในส่วนของเมนู pos2u จะสามารถรองรับการแสดงผลได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งในส่วนเครื่องขายหน้าร้าน และระบบเครื่องหลังร้าน โดยจะสามารถตั้งค่าได้ในรูปแบบต่างๆดังนี้ 1. การตั้งค่าเปลี่ยนภาษากับสาขาโดยตรง ( มีผลกับเมนูในระบบหลังร้าน ) การตั้งค่าภาษาของสาขาในรูปแบบนี้ จะเป็นการตั้งค่าให้ทุก user ที่เข้าสาขาที่ตั้งไว้ เห็นเป็นเมนูภาษานั้นๆ เช่น กรณีสาขาที่ 1 ตั้งค่าเมนูเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็น user1 , user2 ฯลฯ เมื่อเข้าสาขาที่ 1 จะเห็นเป็นเมนูภาษาอังก…

Read More